„Bo ponieważ oni uszli plugastw świata przez poznanie Pana i zbawiciela, Jezusa Chrystusa, a znowu się zaś niemi uwikławszy, zwyciężeni bywają; stały się ich ostateczne rzeczy gorsze niż pierwsze.”

Biblia Gdańska: 2 Piotra 2,20

Porównanie wersetów
American Standard Version - Ewangelia Mateusza 14,7

American Standard Version

Whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she should ask.
Ewangelia Mateusza 14,7

Biblia Brzeska

Skąd pod przysięgą obiecał jej dać, czegoby kolwiek żądała.
Ewangelia św. Mateusza 14,7

Biblia Gdańska

Skąd pod przysięgą obiecał jej dać, czegobykolwiek żądała.
Mateusza 14,7

Biblia Tysiąclecia

Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi.
Ewangelia wg św. Mateusza 14,7

Biblia Warszawska

Dlatego pod przysięgą obiecał dać jej to, czegokolwiek by zażądała.
Ewangelia św. Mateusza 14,7

Biblia Jakuba Wujka

Skąd pod przysięgą obiecał jej dać, czego by kolwiek żądała od niego.
Ewangelia wg św. Mateusza 14,7

Nowa Biblia Gdańska

Stąd też, pod przysięgą obiecał jej dać, cokolwiek by zażądała.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 14,7

Biblia Przekład Toruński

Dlatego pod przysięgą przyrzekł jej dać o cokolwiek poprosi.
Ewangelia Mateusza 14,7

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dlatego pod przysięgą obiecał jej dać, o cokolwiek poprosi.
Ewangelia Mateusza 14,7

Clementine Vulgate

unde cum juramento pollicitus est ei dare quodcumque postulasset ab eo.
Ewangelia Mateusza 14,7

King James Version

Whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she would ask.
Ewangelia Mateusza 14,7

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οθεν μεθ ορκου ωμολογησεν αυτη δουναι ο εαν αιτησηται
Ewangelia Mateusza 14,7

Young's Literal Translation

whereupon with an oath he professed to give her whatever she might ask.
Ewangelia Mateusza 14,7

World English Bible

Whereupon he promised with an oath to give her whatever she should ask.
Ewangelia Mateusza 14,7

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić