„Słowo PANA, które doszło do proroka Jeremiasza przeciw poganom;”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Jeremiasza 46,1

Porównanie wersetów
American Standard Version - Ewangelia Mateusza 11,29

American Standard Version

Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls.
Ewangelia Mateusza 11,29

Biblia Brzeska

Weźmicie jarzmo moje na się, a uczcie się ode mnie, iżem jest cichy i pokornego serca, a najdziecie odpoczynienie duszam waszym.
Ewangelia św. Mateusza 11,29

Biblia Gdańska

Weźmijcie jarzmo moje na się, a uczcie się ode mnie, żem Ja cichy i pokornego serca; a znajdziecie odpocznienie duszom waszym;
Mateusza 11,29

Biblia Tysiąclecia

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
Ewangelia wg św. Mateusza 11,29

Biblia Warszawska

Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
Ewangelia św. Mateusza 11,29

Biblia Jakuba Wujka

Weźmicie jarzmo moje na się a uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca, a najdziecie odpoczynek duszam waszym.
Ewangelia wg św. Mateusza 11,29

Nowa Biblia Gdańska

Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo ja jestem życzliwy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz;
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 11,29

Biblia Przekład Toruński

Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie odpocznienie dla swoich dusz;
Ewangelia Mateusza 11,29

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz.
Ewangelia Mateusza 11,29

Clementine Vulgate

Tollite jugum meum super vos, et discite a me, quia mitis sum, et humilis corde : et invenietis requiem animabus vestris.
Ewangelia Mateusza 11,29

King James Version

Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls.
Ewangelia Mateusza 11,29

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αρατε τον ζυγον μου εφ υμας και μαθετε απ εμου οτι πραος ειμι και ταπεινος τη καρδια και ευρησετε αναπαυσιν ταις ψυχαις υμων
Ewangelia Mateusza 11,29

Young's Literal Translation

take up my yoke upon you, and learn from me, because I am meek and humble in heart, and ye shall find rest to your souls,
Ewangelia Mateusza 11,29

World English Bible

Take my yoke on you, and learn from me, for I am humble and lowly in heart; and you will find rest for your souls.
Ewangelia Mateusza 11,29

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić