„Boś ty uczynił potajemnie: ale ja uczynię to słowo przed oczyma wszystkiego Izraela i przed oczyma słońca.”

Biblia Jakuba Wujka: 2 Księga Samuela 12,12

Porównanie wersetów
American Standard Version - Ewangelia Mateusza 11,28

American Standard Version

Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest.
Ewangelia Mateusza 11,28

Biblia Brzeska

Chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam odpoczynienie.
Ewangelia św. Mateusza 11,28

Biblia Gdańska

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a Ja wam sprawię odpocznienie;
Mateusza 11,28

Biblia Tysiąclecia

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
Ewangelia wg św. Mateusza 11,28

Biblia Warszawska

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.
Ewangelia św. Mateusza 11,28

Biblia Jakuba Wujka

Pódźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i jesteście obciążeni, a ja was ochłodzę.
Ewangelia wg św. Mateusza 11,28

Nowa Biblia Gdańska

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy się trudzicie oraz jesteście obciążeni, a Ja wam sprawię odpoczynek.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 11,28

Biblia Przekład Toruński

Chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam odpocząć.
Ewangelia Mateusza 11,28

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek.
Ewangelia Mateusza 11,28

Clementine Vulgate

Venite ad me omnes qui laboratis, et onerati estis, et ego reficiam vos.
Ewangelia Mateusza 11,28

King James Version

Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.
Ewangelia Mateusza 11,28

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

δευτε προς με παντες οι κοπιωντες και πεφορτισμενοι καγω αναπαυσω υμας
Ewangelia Mateusza 11,28

Young's Literal Translation

`Come unto me, all ye labouring and burdened ones, and I will give you rest,
Ewangelia Mateusza 11,28

World English Bible

"Come to me, all you who labor and are heavily burdened, and I will give you rest.
Ewangelia Mateusza 11,28

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić