„Lubo to, gdyście byli i urąganiem, i utrapieniem na podziw wystawieni lub też gdyście się stali uczestnikami tych, z którymi się tak obchodzono.”

Biblia Gdańska: Żydów 10,33

Porównanie wersetów
American Standard Version - Ewangelia Mateusza 11,1

American Standard Version

And it came to pass when Jesus had finished commanding his twelve disciples, he departed thence to teach and preach in their cities.
Ewangelia Mateusza 11,1

Biblia Brzeska

I stało się, gdy Jezus przestał rozkazować dwiemanaście zwolennikom swoim, poszedł z onąd, aby uczył i przepowiedał w miastach ich.
Ewangelia św. Mateusza 11,1

Biblia Gdańska

I stało się, gdy Jezus przestał rozkazywać dwunastu uczniom swoim, poszedł z onąd, aby uczył i kazał w miastach ich.
Mateusza 11,1

Biblia Tysiąclecia

Gdy Jezus skończył dawać te wskazania dwunastu swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić [Ewangelię] w ich miastach.
Ewangelia wg św. Mateusza 11,1

Biblia Warszawska

A gdy Jezus skończył wydawanie poleceń dwunastu uczniom swoim, odszedł stamtąd, aby nauczać i kazać w miastach ich.
Ewangelia św. Mateusza 11,1

Biblia Jakuba Wujka

I zstało się, gdy Jezus przestał rozkazować dwiemanaście uczniom swoim, poszedł zonąd, aby uczył i przepowiadał w miastach ich.
Ewangelia wg św. Mateusza 11,1

Nowa Biblia Gdańska

A gdy Jezus przestał wydawać polecenia swoim dwunastu uczniom, stało się, że poszedł stamtąd uczyć i głosić w ich miastach.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 11,1

Biblia Przekład Toruński

I stało się, kiedy Jezus zakończył wydawanie poleceń dwunastu swoim uczniom, że odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić w ich miastach.
Ewangelia Mateusza 11,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Kiedy Jezus skończył rozkazywać swoim dwunastu uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić w ich miastach.
Ewangelia Mateusza 11,1

Clementine Vulgate

Et factum est, cum consummasset Jesus, prcipiens duodecim discipulis suis, transiit inde ut doceret, et prdicaret in civitatibus eorum.
Ewangelia Mateusza 11,1

King James Version

And it came to pass, when Jesus had made an end of commanding his twelve disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities.
Ewangelia Mateusza 11,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησους διατασσων τοις δωδεκα μαθηταις αυτου μετεβη εκειθεν του διδασκειν και κηρυσσειν εν ταις πολεσιν αυτων
Ewangelia Mateusza 11,1

Young's Literal Translation

And it came to pass, when Jesus ended directing his twelve disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities.
Ewangelia Mateusza 11,1

World English Bible

It happened that when Jesus had finished directing his twelve disciples, he departed there to teach and preach in their cities.
Ewangelia Mateusza 11,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić