„Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła.”

Biblia Tysiąclecia: List do Efezjan 6,11

Porównanie wersetów
American Standard Version - Ewangelia Marka 1,22

American Standard Version

And they were astonished at his teaching: For he taught them as having authority, and not as the scribes.
Ewangelia Marka 1,22

Biblia Brzeska

I zdumiewali się na naukę jego, abowiem je uczył jako mając zwierzchność, a nie tak jako nauczycielowie.
Ewangelia św. Marka 1,22

Biblia Gdańska (1632)

I zdumiewali się nad nauką jego; albowiem on ich uczył jako mający moc, a nie jako nauczeni w Piśmie.
Marka 1,22

Biblia Gdańska (1881)

I zdumiewali się nad nauką jego; albowiem on ich uczył jako mający moc, a nie jako nauczeni w Piśmie.
Marka 1,22

Biblia Tysiąclecia

Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
Ewangelia wg św. Marka 1,22

Biblia Warszawska

I zdumiewali się nad nauką jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jak uczeni w Piśmie.
Ewangelia św. Marka 1,22

Biblia Jakuba Wujka

I zdumiewali się na naukę go: abowiem je uczył jako władzą mający, a nie jako Doktorowie.
Ewangelia wg św. Marka 1,22

Nowa Biblia Gdańska

Także zdumiewali się nad jego nauką, bowiem uczył ich jako ten, co ma moc, a nie jak uczeni w Piśmie.
Dobra Nowina spisana przez Marka 1,22

Biblia Przekład Toruński

I zdumiewali się z powodu Jego nauki; bowiem uczył ich, jak ktoś, kto ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
Ewangelia Marka 1,22

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I zdumiewali się jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma moc, a nie jak uczeni w Piśmie.
Ewangelia Marka 1,22

Clementine Vulgate

Et stupebant super doctrina ejus : erat enim docens eos quasi potestatem habens, et non sicut scrib.
Ewangelia Marka 1,22

King James Version

And they were astonished at his doctrine: for he taught them as one that had authority, and not as the scribes.
Ewangelia Marka 1,22

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και εξεπλησσοντο επι τη διδαχη αυτου ην γαρ διδασκων αυτους ως εξουσιαν εχων και ουχ ως οι γραμματεις
Ewangelia Marka 1,22

Young's Literal Translation

and they were astonished at his teaching, for he was teaching them as having authority, and not as the scribes.
Ewangelia Marka 1,22

World English Bible

They were astonished at his teaching, for he taught them as having authority, and not as the scribes.
Ewangelia Marka 1,22

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić