„Niegodny jestem wszystkich dowodów łaski i wszystkich objawów wierności, jakie okazałeś słudze twemu, bo tylko o tym kiju moim przeprawiłem się przez Jordan, a teraz mam dwa obozy.”

Biblia Warszawska: I Księga Mojżeszowa 32,10

Porównanie wersetów
American Standard Version - Księga Sędziów 3,8

American Standard Version

Therefore the anger of Jehovah was kindled against Israel, and he sold them into the hand of Cushan-rishathaim king of Mesopotamia: and the children of Israel served Cushan-rishathaim eight years.
Księga Sędziów 3,8

Biblia Brzeska

Tedy się Pan rozgniewał w popędliwości swojej przeciw Izraelitom i poddał je w ręce Chusanrasataim, króla Mezopotamijej, a służyli mu synowie izraelscy przez ośm lat.
Księga Sędziów 3,8

Biblia Gdańska (1632)

Tedy się zapalił gniew Pański przeciw Izraelowi, i podał je w rękę Chusanrasataima, króla Syrskiego w Mezopotamii: A służyli synowie Izraelscy Chusanrasataimowi przez osiem lat.
Sędziów 3,8

Biblia Gdańska (1881)

Tedy się zapalił gniew Pański przeciw Izraelowi, i podał je w rękę Chusanrasataima, króla Syrskiego w Mezopotamii: A służyli synowie Izraelscy Chusanrasataimowi przez osiem lat.
Sędziów 3,8

Biblia Tysiąclecia

I znów zapłonął gniew Pana przeciw Izraelowi. Wydał więc ich w ręce Kuszan-Riszeataima, króla Aram-Naharaim, przeto Izraelici służyli mu przez osiem lat.
Księga Sędziów 3,8

Biblia Warszawska

Zapłonął więc gniew Pana na Izraela i zaprzedał ich w rękę Kuszan-Riszataima, króla Aram-Nacharaim; i byli synowie izraelscy w niewoli u Kuszan-Riszataima przez osiem lat.
Księga Sędziów 3,8

Biblia Jakuba Wujka

I rozgniewawszy się PAN na Izraela dał je w ręce Chusan Rasataim, króla Mezopotamskiego, i służyli mu ośm lat.
Księga Sędziów 3,8

Nowa Biblia Gdańska

Więc zapłonął gniew WIEKUISTEGO przeciw Israelowi, tak, że zaprzedał ich w moc Kuszan Riszatajma – króla Aram–Naharaimu; zatem synowie Israela hołdowali Kuszan Riszatajmowi przez osiem lat.
Księga Sędziów 3,8

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wtedy zapłonął gniew PANA przeciw Izraelowi i wydał ich w ręce Kuszan-Riszataima, króla Mezopotamii. I synowie Izraela służyli Kuszan-Risztaimowi przez osiem lat.
Księga Sędziów 3,8

Clementine Vulgate

Iratusque contra Isral Dominus, tradidit eos in manus Chusan Rasathaim regis Mesopotami, servieruntque ei octo annis.
Księga Sędziów 3,8

King James Version

Therefore the anger of the LORD was hot against Israel, and he sold them into the hand of Chushanrishathaim king of Mesopotamia: and the children of Israel served Chushanrishathaim eight years.
Księga Sędziów 3,8

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And the anger of Jehovah burneth against Israel, and He selleth them into the hand of Chushan-Rishathaim king of Aram-Naharaim, and the sons of Israel serve Chushan-Rishathaim eight years;
Księga Sędziów 3,8

World English Bible

Therefore the anger of Yahweh was kindled against Israel, and he sold them into the hand of Cushan-rishathaim king of Mesopotamia: and the children of Israel served Cushan-rishathaim eight years.
Księga Sędziów 3,8

Westminster Leningrad Codex

וַיִּחַר־אַף יְהוָה בְּיִשְׂרָאֵל וַיִּמְכְּרֵם בְּיַד כּוּשַׁן רִשְׁעָתַיִם מֶלֶךְ אֲרַם נַהֲרָיִם וַיַּעַבְדוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל אֶת־כּוּשַׁן רִשְׁעָתַיִם שְׁמֹנֶה שָׁנִים׃
Księga Sędziów 3,8
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić