„I rozkazał nam, abyśmy kazali ludowi i świadczyli, że on jest onym postanowionym od Boga sędzią żywych i umarłych.”

Biblia Gdańska: Dzieje Apostolskie 10,42

Porównanie wersetów
American Standard Version - Księga Jozuego 1,12

American Standard Version

And to the Reubenites, and to the Gadites, and to the half-tribe of Manasseh, spake Joshua, saying,
Księga Jozuego 1,12

Biblia Brzeska

Przy tym mówił Jozue Rubenitom i Gadytom i połowicy pokolenia Manassesowego tymi słowy:
Księga Jozuego 1,12

Biblia Gdańska

Rubenitom też, i Gadytom, i połowie pokolenia Manasesowego rzekł Jozue mówiąc:
Jozuego 1,12

Biblia Tysiąclecia

Następnie Jozue przemówił do Rubenitów, Gadytów i połowy pokolenia Manassesa:
Księga Jozuego 1,12

Biblia Warszawska

Do Rubenitów, Gadytów i połowy plemienia Manassesa rzekł Jozue:
Księga Jozuego 1,12

Biblia Jakuba Wujka

Rubenitom też i Gadytom, i połowicy pokolenia Manasse rzekł:
Księga Jozuego 1,12

Nowa Biblia Gdańska

Zaś Reubenitom, Gadytom i połowie pokolenia Menaszy, Jezus, syn Nuna, oświadczył, mówiąc:
Księga Jezusa, syna Nuna 1,12

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A do Rubenitów, Gadytów i połowy pokolenia Manassesa Jozue powiedział:
Księga Jozuego 1,12

Clementine Vulgate

Rubenitis quoque et Gaditis, et dimidi tribui Manasse, ait :
Księga Jozuego 1,12

King James Version

And to the Reubenites, and to the Gadites, and to half the tribe of Manasseh, spake Joshua, saying,
Księga Jozuego 1,12

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And to the Reubenite, and to the Gadite, and to the half of the tribe of Manasseh, hath Joshua spoken, saying,
Księga Jozuego 1,12

World English Bible

To the Reubenites, and to the Gadites, and to the half-tribe of Manasseh, spoke Joshua, saying,
Księga Jozuego 1,12

Westminster Leningrad Codex

וְלָראוּבֵנִי וְלַגָּדִי וְלַחֲצִי שֵׁבֶט הַמְנַשֶּׁה אָמַר יְהֹושֻׁעַ לֵאמֹר׃
Księga Jozuego 1,12
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić