„Tedy rzekł Aggieusz: Jeźli kto będąc nieczysty od trupa, dotknąłby się czego z tych rzeczy, będzieli nieczyste? I odpowiedzieli kapłani i rzekli: Będzie nieczyste.”

Biblia Gdańska: Aggieusz 2,14

Porównanie wersetów
American Standard Version - Księga Jozuego 1,11

American Standard Version

Pass through the midst of the camp, and command the people, saying, Prepare you victuals; for within three days ye are to pass over this Jordan, to go in to possess the land, which Jehovah your God giveth you to possess it.
Księga Jozuego 1,11

Biblia Brzeska

Przejdźcie przez pośrzodek wojska, a rozkażcie ludowi, aby sobie przygotowali spiżę, abowiem po trzecim dniu przejdziecie Jordan, abyście weszli a posiedli ziemie, którą Pan, Bóg wasz, dawa w osiadłość wam.
Księga Jozuego 1,11

Biblia Gdańska

Przejdźcie przez pośrodek obozu, a rozkażcie ludowi, mówiąc: Gotujcie sobie żywność; albowiem po trzech dniach przejdziecie przez ten Jordan, abyście weszli, a posiedli ziemię, którą Pan, Bóg wasz, dawa wam w osiadłość.
Jozuego 1,11

Biblia Tysiąclecia

Przejdźcie przez obóz i nakażcie ludowi: Przygotujcie sobie żywność, gdyż po trzech dniach przeprawicie się przez ten Jordan, abyście zajęli ziemię, którą Pan, Bóg wasz, daje wam w posiadanie.
Księga Jozuego 1,11

Biblia Warszawska

Przejdźcie środkiem obozu i nakażcie ludowi: Przygotujcie sobie żywność na drogę, bo za trzy dni przeprawicie się tu przez Jordan, aby pójść i zająć ziemię, którą Pan, Bóg wasz, daje wam na własność.
Księga Jozuego 1,11

Biblia Jakuba Wujka

Nagotujcie sobie strawy, po trzech dniach bowiem pójdziecie za Jordan i wnidziecie posieść ziemię, którą PAN Bóg wasz da wam.
Księga Jozuego 1,11

Nowa Biblia Gdańska

Przejdźcie przez obóz i nakażcie ludowi w tych słowach: Zaopatrzcie się w żywność; bo po upływie trzech dni przeprawicie się przez ten Jarden, byście weszli oraz odziedziczyli ziemię, którą wam oddaje w posiadanie WIEKUISTY, wasz Bóg.
Księga Jezusa, syna Nuna 1,11

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Przejdźcie przez obóz i rozkażcie ludowi: Przygotujcie sobie żywność, bo za trzy dni przejdziecie przez ten Jordan, aby wejść i posiąść ziemię, którą PAN, wasz Bóg, daje wam w posiadanie.
Księga Jozuego 1,11

Clementine Vulgate

Prparate vobis cibaria : quoniam post diem tertium transibitis Jordanem, et intrabitis ad possidendam terram quam Dominus Deus vester daturus est vobis.
Księga Jozuego 1,11

King James Version

Pass through the host, and command the people, saying, Prepare you victuals; for within three days ye shall pass over this Jordan, to go in to possess the land, which the LORD your God giveth you to possess it.
Księga Jozuego 1,11

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

`Pass over into the midst of the camp, and command the people, saying, Prepare for yourselves provision, for within three days ye are passing over this Jordan, to go in to possess the land which Jehovah your God is giving to you to possess it.`
Księga Jozuego 1,11

World English Bible

Pass through the midst of the camp, and command the people, saying, Prepare you victuals; for within three days you are to pass over this Jordan, to go in to possess the land, which Yahweh your God gives you to possess it.
Księga Jozuego 1,11

Westminster Leningrad Codex

עִבְרוּ ׀ בְּקֶרֶב הַמַּחֲנֶה וְצַוּוּ אֶת־הָעָם לֵאמֹר הָכִינוּ לָכֶם צֵידָה כִּי בְּעֹוד ׀ שְׁלֹשֶׁת יָמִים אַתֶּם עֹבְרִים אֶת־הַיַּרְדֵּן הַזֶּה לָבֹוא לָרֶשֶׁת אֶת־הָאָרֶץ אֲשֶׁר יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם נֹתֵן לָכֶם לְרִשְׁתָּהּ׃ ס
Księga Jozuego 1,11
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić