„Mądrze chodźcie przed obcymi, czas odkupując.”

Biblia Gdańska (1881): Kolosensów 4,5

Porównanie wersetów
American Standard Version - List Jakuba 1,22

American Standard Version

But be ye doers of the word, and not hearers only, deluding your own selves.
List Jakuba 1,22

Biblia Brzeska

A skutecznie słowo pełńcie, ani bądźcie tylko słuchaczmi, oszukawając sami siebie.
List św. Jakuba 1,22

Biblia Gdańska (1632)

A bądźcie czynicielami słowa, a nie słuchaczami tylko, oszukiwającymi samych siebie.
Jakóba 1,22

Biblia Gdańska (1881)

A bądźcie czynicielami słowa, a nie słuchaczami tylko, oszukiwającymi samych siebie.
Jakóba 1,22

Biblia Tysiąclecia

Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie.
List św. Jakuba 1,22

Biblia Warszawska

A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.
List św. Jakuba 1,22

Biblia Jakuba Wujka

A bądźcie czynicielmi słowa, a nie słuchaczmi tylko, oszukawającymi samych siebie.
List św. Jakuba 1,22

Nowa Biblia Gdańska

Ale stawajcie się wykonawcami słowa, a nie jedynie zwodzącymi samych siebie słuchaczami.
List spisany przez Jakóba 1,22

Biblia Przekład Toruński

A stańcie się wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.
List Jakuba 1,22

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.
List Jakuba 1,22

Clementine Vulgate

Estote autem factores verbi, et non auditores tantum : fallentes vosmetipsos.
List Jakuba 1,22

King James Version

But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves.
List Jakuba 1,22

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

γινεσθε δε ποιηται λογου και μη μονον ακροαται παραλογιζομενοι εαυτους
List Jakuba 1,22

Young's Literal Translation

and become ye doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves,
List Jakuba 1,22

World English Bible

But be doers of the word, and not only hearers, deluding your own selves.
List Jakuba 1,22

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić