„A iżbych zacnością objawienia nie był nad miarę wywyższon, dan mi jest stark w ciało i anioł Szatan, aby mię policzkował, żebych nie był nad miarę wywyższon.”

Biblia Brzeska: 2 List św. Pawła do Koryntian 12,7

Porównanie wersetów
American Standard Version - List Jakuba 1,17

American Standard Version

Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom can be no variation, neither shadow that is cast by turning.
List Jakuba 1,17

Biblia Brzeska

Wszelkie darowanie dobre i wszelaki dar doskonały jest z góry, zstępując od Ojca światłości, u którego nie masz odmiany, ani zaćmienia wracającego się.
List św. Jakuba 1,17

Biblia Gdańska (1632)

Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały z góry jest, zstępujący od Ojca światłości, u którego nie masz odmiany, ani zaćmienia na wstecz się wracającego.
Jakóba 1,17

Biblia Gdańska (1881)

Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały z góry jest, zstępujący od Ojca światłości, u którego nie masz odmiany, ani zaćmienia na wstecz się wracającego.
Jakóba 1,17

Biblia Tysiąclecia

Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności.
List św. Jakuba 1,17

Biblia Warszawska

Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia.
List św. Jakuba 1,17

Biblia Jakuba Wujka

Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały z wysocza jest, zstępujący od Ojca światłości, u którego nie masz odmiany ani zaćmienia przemiany.
List św. Jakuba 1,17

Nowa Biblia Gdańska

Każde szlachetne dawanie i każdy doskonały dar jest z Nieba. Zstępuje od Ojca światłości, u którego wewnątrz nie znajduje się zmiana, zwrot, lub cień.
List spisany przez Jakóba 1,17

Biblia Przekład Toruński

Wszelki dobry podarunek i wszelki dar doskonały zstępują z góry od Ojca świateł, u którego nie istnieje zmienność lub cień poruszenia.
List Jakuba 1,17

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności.
List Jakuba 1,17

Clementine Vulgate

Omne datum optimum, et omne donum perfectum desursum est, descendens a Patre luminum, apud quem non est transmutatio, nec vicissitudinis obumbratio.
List Jakuba 1,17

King James Version

Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning.
List Jakuba 1,17

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

πασα δοσις αγαθη και παν δωρημα τελειον ανωθεν εστιν καταβαινον απο του πατρος των φωτων παρ ω ουκ ενι παραλλαγη η τροπης αποσκιασμα
List Jakuba 1,17

Young's Literal Translation

every good giving, and every perfect gift is from above, coming down from the Father of the lights, with whom is no variation, or shadow of turning;
List Jakuba 1,17

World English Bible

Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom can be no variation, nor turning shadow.
List Jakuba 1,17

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić