„Jeżeli bowiem uciekli od brudów tego świata przez pełniejsze poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, ponownie przez nie zostali uwikłani i są pokonani, to dla nich to, co ostatnie, stało się gorsze od tego, co pierwsze.”

Biblia Przekład Toruński: 2 List Piotra 2,20

Porównanie wersetów
American Standard Version - List Jakuba 1,12

American Standard Version

Blessed is the man that endureth temptation; for when he hath been approved, he shall receive the crown of life, which [the Lord] promised to them that love him.
List Jakuba 1,12

Biblia Brzeska

Błogosławiony człowiek, który cierpi pokusę, bo gdy będzie doświadczony, weźmie koronę żywota, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują.
List św. Jakuba 1,12

Biblia Gdańska (1632)

Błogosławiony mąż, który znosi pokuszenie; bo gdy będzie doświadczony, weźmie koronę żywota, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują.
Jakóba 1,12

Biblia Gdańska (1881)

Błogosławiony mąż, który znosi pokuszenie; bo gdy będzie doświadczony, weźmie koronę żywota, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują.
Jakóba 1,12

Biblia Tysiąclecia

Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują.
List św. Jakuba 1,12

Biblia Warszawska

Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują.
List św. Jakuba 1,12

Biblia Jakuba Wujka

Błogosławiony mąż, który zdzierżywa pokusę: bo gdy będzie doświadczony, weźmie koronę żywota, którą obiecał Bóg tym, którzy go miłują.
List św. Jakuba 1,12

Nowa Biblia Gdańska

Błogosławiony mąż, co znosi doświadczenie, bo kiedy się stanie wypróbowanym - otrzyma wieniec życia, który obiecał Pan tym, co go miłują.
List spisany przez Jakóba 1,12

Biblia Przekład Toruński

Błogosławiony mąż, który znosi próbę; który został wypróbowany, gdyż otrzyma wieniec życia, który obiecał Pan tym, którzy Go miłują.
List Jakuba 1,12

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują.
List Jakuba 1,12

Clementine Vulgate

Beatus vir qui suffert tentationem : quoniam cum probatus fuerit, accipiet coronam vit, quam repromisit Deus diligentibus se.
List Jakuba 1,12

King James Version

Blessed is the man that endureth temptation: for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him.
List Jakuba 1,12

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

μακαριος ανηρ ος υπομενει πειρασμον οτι δοκιμος γενομενος ληψεται τον στεφανον της ζωης ον επηγγειλατο ο κυριος τοις αγαπωσιν αυτον
List Jakuba 1,12

Young's Literal Translation

Happy the man who doth endure temptation, because, becoming approved, he shall receive the crown of the life, which the Lord did promise to those loving Him.
List Jakuba 1,12

World English Bible

Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord promised to those who love him.
List Jakuba 1,12

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić