„A dla tego wykorzenię narody, a zamki ich poborzę, popsuję ulice ich, tak iż tamtędy żaden nie przejdzie; miasta ich spustoszone są tak barzo, iż żadnego nie masz coby tam mieszkał.”

Biblia Brzeska: Księga Sofoniasza 3,6

Porównanie wersetów
American Standard Version - Księga Rodzaju 46,11

American Standard Version

And the sons of Levi: Gershon, Kohath, and Merari.
Księga Rodzaju 46,11

Biblia Brzeska

A synowie Lewi: Gerson, Kahat i Merary.
1 Księga Mojżeszowa 46,11

Biblia Gdańska

Synowie też Lewiego: Gerson, Kaat, i Merary.
1 Mojżeszowa 46,11

Biblia Tysiąclecia

Synowie Lewiego: Gerszon, Kehat i Merari.
Księga Rodzaju 46,11

Biblia Warszawska

Synami Lewiego byli: Gerszon, Kehat i Merari.
I Księga Mojżeszowa 46,11

Biblia Jakuba Wujka

Synowie Lewi: Gerson i Kaat, i Merari.
Księga Rodzaju 46,11

Nowa Biblia Gdańska

Także synowie Lewiego: Gerszon, Kehath i Merari.
I Księga Mojżesza 46,11

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Synowie Lewiego: Gerszon, Kehat i Merari.
Księga Rodzaju 46,11

Clementine Vulgate

Filii Levi : Gerson et Caath et Merari.
Księga Rodzaju 46,11

King James Version

And the sons of Levi; Gershon, Kohath, and Merari.
Księga Rodzaju 46,11

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And sons of Levi: Gershon, Kohath, and Merari.
Księga Rodzaju 46,11

World English Bible

The sons of Levi: Gershon, Kohath, and Merari.
Księga Rodzaju 46,11

Westminster Leningrad Codex

וּבְנֵי לֵוִי גֵּרְשֹׁון קְהָת וּמְרָרִי׃
1 Księga Mojżeszowa 46,11
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.



Warto odwiedzić