„Nie błądźcie; Bóg ci nie bywa pośmiewan; abowiem co by kolwiek siał człowiek, to też żąć będzie.”

Biblia Brzeska: List św. Pawła do Galacjan 6,7

Porównanie wersetów
American Standard Version - Księga Rodzaju 4,2

American Standard Version

And again she bare his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground.
Księga Rodzaju 4,2

Biblia Brzeska

I porodziła zasię Abela, brata jego. A był Abel pasterzem owiec, a Kain był oraczem.
1 Księga Mojżeszowa 4,2

Biblia Gdańska (1632)

I porodził zasię brata jego Abla; i był Abel pasterzem owiec, a Kain był rolnikiem.
1 Mojżeszowa 4,2

Biblia Gdańska (1881)

I porodził zasię brata jego Abla; i był Abel pasterzem owiec, a Kain był rolnikiem.
1 Mojżeszowa 4,2

Biblia Tysiąclecia

A potem urodziła jeszcze Abla, jego brata. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę.
Księga Rodzaju 4,2

Biblia Warszawska

Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę.
I Księga Mojżeszowa 4,2

Biblia Jakuba Wujka

I zasię porodziła brata jego Abela. A Abel był pasterzem owiec, a Kain oraczem.
Księga Rodzaju 4,2

Nowa Biblia Gdańska

I jeszcze urodziła jego brata - Hebla. Hebel był pasterzem trzód, zaś Kain uprawiał rolę.
I Księga Mojżesza 4,2

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I urodziła jeszcze jego brata Abla. Abel był pasterzem owiec, a Kain był rolnikiem.
Księga Rodzaju 4,2

Clementine Vulgate

Rursumque peperit fratrem ejus Abel. Fuit autem Abel pastor ovium, et Cain agricola.
Księga Rodzaju 4,2

King James Version

And she again bare his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground.
Księga Rodzaju 4,2

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

and she addeth to bear his brother, even Abel. And Abel is feeding a flock, and Cain hath been servant of the ground.
Księga Rodzaju 4,2

World English Bible

Again she gave birth, to Cain's brother Abel. Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground.
Księga Rodzaju 4,2

Westminster Leningrad Codex

וַתֹּסֶף לָלֶדֶת אֶת־אָחִיו אֶת־הָבֶל וַיְהִי־הֶבֶל רֹעֵה צֹאן וְקַיִן הָיָה עֹבֵד אֲדָמָה׃
1 Księga Mojżeszowa 4,2
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić