„I wszyscy słudzy królewscy, którzy we drzwiach pałacu byli, klękali i kłaniali się Amanowi, bo im tak był pan rozkazał. Sam Mardocheusz nie klękał ani mu się kłaniał.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Estery 3,2

Porównanie wersetów
American Standard Version - Księga Rodzaju 4,16

American Standard Version

And Cain went out from the presence of Jehovah, and dwelt in the land of Nod, on the east of Eden.
Księga Rodzaju 4,16

Biblia Brzeska

Tedy odszedł Kain od obliczności Pańskiej i mieszkał w ziemi Nod, ku wschodu słońca od sadu Eden.
1 Księga Mojżeszowa 4,16

Biblia Gdańska (1632)

Tedy odszedł Kain od oblicza Pańskiego, i mieszkał w ziemi Nod, na wschód słońca od Eden.
1 Mojżeszowa 4,16

Biblia Gdańska (1881)

Tedy odszedł Kain od oblicza Pańskiego, i mieszkał w ziemi Nod, na wschód słońca od Eden.
1 Mojżeszowa 4,16

Biblia Tysiąclecia

Po czym Kain odszedł od Pana i zamieszkał w kraju Nod, na wschód od Edenu.
Księga Rodzaju 4,16

Biblia Warszawska

I odszedł Kain sprzed oblicza Pana, i zamieszkał w ziemi Nod, na wschód od Edenu.
I Księga Mojżeszowa 4,16

Biblia Jakuba Wujka

I wyszedszy Kain od oblicza PANskiego, mieszkał wygnańcem na ziemi ku wschodowej części Eden.
Księga Rodzaju 4,16

Nowa Biblia Gdańska

I tak Kain uszedł sprzed oblicza WIEKUISTEGO oraz osiadł w krainie Nod, na wschodzie od Edenu.
I Księga Mojżesza 4,16

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wtedy odszedł Kain sprzed oblicza PANA i zamieszkał w ziemi Nod, na wschód od Edenu.
Księga Rodzaju 4,16

Clementine Vulgate

Egressusque Cain a facie Domini, habitavit profugus in terra ad orientalem plagam Eden.
Księga Rodzaju 4,16

King James Version

And Cain went out from the presence of the LORD, and dwelt in the land of Nod, on the east of Eden.
Księga Rodzaju 4,16

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And Cain goeth out from before Jehovah, and dwelleth in the land, moving about east of Eden;
Księga Rodzaju 4,16

World English Bible

Cain went out from Yahweh's presence, and dwelt in the land of Nod, on the east of Eden.
Księga Rodzaju 4,16

Westminster Leningrad Codex

וַיֵּצֵא קַיִן מִלִּפְנֵי יְהוָה וַיֵּשֶׁב בְּאֶרֶץ־נֹוד קִדְמַת־עֵדֶן׃
1 Księga Mojżeszowa 4,16
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić