„Miażdżenie pod nogami wszystkich więźniów ziemi;”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Lamentacji 3,34

Porównanie wersetów
American Standard Version - Księga Rodzaju 17,23

American Standard Version

And Abraham took Ishmael his son, and all that were born in his house, and all that were bought with his money, every male among the men of Abraham`s house, and circumcised the flesh of their foreskin in the selfsame day, as God had said unto him.
Księga Rodzaju 17,23

Biblia Brzeska

Tedy Abraham wziąwszy Izmaela, syna swego, i wszytki w domu jego narodzone sługi i kupne za pieniądze, każdego mężczyznę z domowych swoich, oberznął ciało nieobrzęzki ich onegoż to dnia, jako mu Bóg rozkazał.
1 Księga Mojżeszowa 17,23

Biblia Gdańska

Tedy wziął Abraham Ismaela, syna swego, i wszystkie urodzone w domu swym, i wszystkie kupione za pieniądze, każdego mężczyznę, z mężów domu Abrahamowego, i obrzezał ciało nieobrzeski ich, onegoż to dnia, jako mówił z nim Bóg.
1 Mojżeszowa 17,23

Biblia Tysiąclecia

Wtedy Abraham, wziąwszy swego syna Izmaela i wszystkich zrodzonych w jego domu lub tych, których nabył za pieniądze - wszystkich swych domowników płci męskiej - jeszcze tego samego dnia obrzezał ciało ich napletka, tak jak mu to nakazał Bóg.
Księga Rodzaju 17,23

Biblia Warszawska

Wtedy Abraham wziął syna swego Ismaela i wszystkich urodzonych w swym domu, i wszystkich nabytych za pieniądze, wszystkich mężczyzn wśród swych domowników i obrzezał napletki ich tego samego dnia, jak mu nakazał Bóg.
I Księga Mojżeszowa 17,23

Biblia Jakuba Wujka

I wziął Abraham Ismaela, syna swego, i wszytkie sługi urodzone w domu jego i wszytkie, które był kupił, wszytkie mężczyzny ze wszech mężów domu swego: i obrzezał ciało odrzezku ich zaraz onegoż dnia, jako mu był Bóg przykazał.
Księga Rodzaju 17,23

Nowa Biblia Gdańska

Zatem Abraham wziął swojego syna Iszmael, wszystkich urodzonych w swoim domu i wszystkich nabytych za swe pieniądze - wszystkich płci męskiej pomiędzy domownikami Abrahama, i tego samego dnia obrzezał ich napletek, tak, jak Bóg z nim mówił.
I Księga Mojżesza 17,23

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wtedy Abraham wziął swego syna Izmaela, wszystkich urodzonych w swym domu oraz wszystkich nabytych za pieniądze, wszystkich mężczyzn wśród domowników Abrahama, i obrzezał ciała ich napletków tego samego dnia, jak Bóg mu mówił.
Księga Rodzaju 17,23

Clementine Vulgate

Tulit autem Abraham Ismal filium suum, et omnes vernaculos domus su, universosque quos emerat, cunctos mares ex omnibus viris domus su : et circumcidit carnem prputii eorum statim in ipsa die, sicut prceperat ei Deus.
Księga Rodzaju 17,23

King James Version

And Abraham took Ishmael his son, and all that were born in his house, and all that were bought with his money, every male among the men of Abraham's house; and circumcised the flesh of their foreskin in the selfsame day, as God had said unto him.
Księga Rodzaju 17,23

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And Abraham taketh Ishmael his son, and all those born in his house, and all those bought with his money -- every male among the men of Abraham`s house -- and circumciseth the flesh of their foreskin, in this self-same day, as God hath spoken with him.
Księga Rodzaju 17,23

World English Bible

Abraham took Ishmael his son, all who were born in his house, and all who were bought with his money; every male among the men of Abraham's house, and circumcised the flesh of their foreskin in the same day, as God had said to him.
Księga Rodzaju 17,23

Westminster Leningrad Codex

וַיִּקַּח אַבְרָהָם אֶת־יִשְׁמָעֵאל בְּנֹו וְאֵת כָּל־יְלִידֵי בֵיתֹו וְאֵת כָּל־מִקְנַת כַּסְפֹּו כָּל־זָכָר בְּאַנְשֵׁי בֵּית אַבְרָהָם וַיָּמָל אֶת־בְּשַׂר עָרְלָתָם בְּעֶצֶם הַיֹּום הַזֶּה כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר אִתֹּו אֱלֹהִים׃
1 Księga Mojżeszowa 17,23
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić