„Tak iż w południe będziesz macał jako ślepy w ciemnościach, a drogi twe nie będąć się szczęścić, zawżdy będziesz trapion i łupion, a nikt nie będzie, coby cię odjąć miał.”

Biblia Brzeska: 5 Księga Mojżeszowa 28,29

Porównanie wersetów
American Standard Version - Księga Rodzaju 17,19

American Standard Version

And God said, Nay, but Sarah thy wife shall bear thee a son; and thou shalt call his name Isaac: and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant for his seed after him.
Księga Rodzaju 17,19

Biblia Brzeska

Tedy Bóg rzekł: Zaiste Sara porodzi tobie syna i wzowiesz imię jego Izaak i umocnię przymierze moje z nim umową wieczną i z potomstwem jego po nim.
1 Księga Mojżeszowa 17,19

Biblia Gdańska

I rzekł Bóg: Zaiste, Sara, żona twoja, urodzi tobie syna, i nazowiesz imię jego Izaak; i utwierdzę przymierze moje z nim, umową wieczną, i z nasieniem jego po nim.
1 Mojżeszowa 17,19

Biblia Tysiąclecia

A Bóg mu na to: Ależ nie! Żona twoja, Sara, urodzi ci syna, któremu dasz imię Izaak. Z nim też zawrę przymierze, przymierze wieczne z jego potomstwem, które po nim przyjdzie.
Księga Rodzaju 17,19

Biblia Warszawska

Na to rzekł Bóg: Nie! Ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak, a Ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim.
I Księga Mojżeszowa 17,19

Biblia Jakuba Wujka

I rzekł Bóg do Abrahama: Sara, żona twoja, urodzi tobie syna i nazowiesz imię jego Izaak, i postanowię umowę moje jemu na przymierze wieczne i nasieniu jego po nim.
Księga Rodzaju 17,19

Nowa Biblia Gdańska

A Bóg powiedział: Ależ Sara, twoja żona urodzi ci syna i nazwiesz jego imię - Ic'hak; i ustanowię Moje przymierze z nim - przymierzem wiecznym, dla jego potomstwa po nim.
I Księga Mojżesza 17,19

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A Bóg powiedział: Naprawdę, twoja żona Sara urodzi ci syna i nadasz mu imię Izaak. I utwierdzę moje przymierze z nim jako wieczne przymierze i z jego potomstwem po nim.
Księga Rodzaju 17,19

Clementine Vulgate

Et ait Deus ad Abraham : Sara uxor tua pariet tibi filium, vocabisque nomen ejus Isaac, et constituam pactum meum illi in fdus sempiternum, et semini ejus post eum.
Księga Rodzaju 17,19

King James Version

And God said, Sarah thy wife shall bear thee a son indeed; and thou shalt call his name Isaac: and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his seed after him.
Księga Rodzaju 17,19

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

and God saith, `Sarah thy wife is certainly bearing a son to thee, and thou hast called his name Isaac, and I have established My covenant with him, for a covenant age-during, to his seed after him.
Księga Rodzaju 17,19

World English Bible

God said, "No, but Sarah, your wife, will bear you a son. You shall call his name Isaac. I will establish my covenant with him for an everlasting covenant for his seed after him.
Księga Rodzaju 17,19

Westminster Leningrad Codex

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֲבָל שָׂרָה אִשְׁתְּךָ יֹלֶדֶת לְךָ בֵּן וְקָרָאתָ אֶת־שְׁמֹו יִצְחָק וַהֲקִמֹתִי אֶת־בְּרִיתִי אִתֹּו לִבְרִית עֹולָם לְזַרְעֹו אַחֲרָיו׃
1 Księga Mojżeszowa 17,19
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić