„Ja, Paweł, piszę to moją ręką, ja uiszczę odszkodowanie - by już nie mówić o tym, że ty w większym stopniu winien mi jesteś samego siebie.”

Biblia Tysiąclecia: List do Filemona 1,19

Porównanie wersetów
American Standard Version - Księga Koheleta 11,1

American Standard Version

Cast thy bread upon the waters; for thou shalt find it after many days.
Księga Koheleta 11,1

Biblia Brzeska

Rozmiatuj chleb twój na wodę, bo po niemałych czasiech najdziesz ji.
Księga Kaznodziei Salomona 11,1

Biblia Gdańska

Puszczaj chleb twój po wodzie; bo po wielu dniach znajdziesz go.
Kaznodziei Salomona 11,1

Biblia Tysiąclecia

Wyrzuć swój chleb na powierzchnię wód - a przecież po wielu dniach odnaleźć go możesz.
Księga Koheleta 11,1

Biblia Warszawska

Rozdawaj swój chleb w obfitości, a po wielu dniach odnajdziesz go.
Księga Kaznodziei Salomona 11,1

Biblia Jakuba Wujka

Rzucaj chleb twój na wody ciekące, bo po długim czasie najdziesz ji.
Księga Koheleta 11,1

Nowa Biblia Gdańska

Puszczaj twój chleb na powierzchnię wód, a po upływie wielu dni znowu go znajdziesz.
Księga Koheleta 11,1

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Rzucaj swój chleb na wody, bo po wielu dniach odnajdziesz go.
Księga Kaznodziei 11,1

Clementine Vulgate

[Mitte panem tuum super transeuntes aquas,quia post tempora multa invenies illum.
Księga Koheleta 11,1

King James Version

Cast thy bread upon the waters: for thou shalt find it after many days.
Księga Koheleta 11,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Send forth thy bread on the face of the waters, For in the multitude of the days thou dost find it.
Księga Koheleta 11,1

World English Bible

Cast your bread on the waters; For you shall find it after many days.
Księga Koheleta 11,1

Westminster Leningrad Codex

שַׁלַּח לַחְמְךָ עַל־פְּנֵי הַמָּיִם כִּי־בְרֹב הַיָּמִים תִּמְצָאֶנּוּ׃
Księga Kaznodziei Salomona 11,1
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić