„Abowiem któż jest więczszy? Tenli, co siedzi, czy ten, co służy? Izali nie ten, który siedzi? Aleciem ja jest w pośrzodku was jako ten, co służy.”

Biblia Brzeska: Ewangelia św. Łukasza 22,27

Porównanie wersetów
American Standard Version - Księga Koheleta 10,2

American Standard Version

A wise man`s heart is at his right hand; but a fool`s heart at his left.
Księga Koheleta 10,2

Biblia Brzeska

Serce mądrego jest ku prawej ręce, a serce szalonego jest ku lewej stronie jego.
Księga Kaznodziei Salomona 10,2

Biblia Gdańska

Serce mądrego jest po prawej stronie jego; ale serce głupiego po lewej stronie jego.
Kaznodziei Salomona 10,2

Biblia Tysiąclecia

Serce mędrca zwraca się ku prawej stronie, a serce głupca ku lewej.
Księga Koheleta 10,2

Biblia Warszawska

Serce mędrca skłania się ku jego stronie prawej, lecz serce głupca ku jego lewej.
Księga Kaznodziei Salomona 10,2

Biblia Jakuba Wujka

Serce mądrego po prawej stronie jego, a serce głupiego po lewej stronie jego.
Księga Koheleta 10,2

Nowa Biblia Gdańska

Serce mądrego jest po jego prawej stronie, a serce głupiego po jego lewej stronie.
Księga Koheleta 10,2

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Serce mądrego jest po jego prawicy, ale serce głupca po jego lewicy.
Księga Kaznodziei 10,2

Clementine Vulgate

Cor sapientis in dextera ejus,et cor stulti in sinistra illius.
Księga Koheleta 10,2

King James Version

A wise man's heart is at his right hand; but a fool's heart at his left.
Księga Koheleta 10,2

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

The heart of the wise [is] at his right hand, And the heart of a fool at his left.
Księga Koheleta 10,2

World English Bible

A wise man's heart is at his right hand, but a fool's heart at his left.
Księga Koheleta 10,2

Westminster Leningrad Codex

לֵב חָכָם לִימִינֹו וְלֵב כְּסִיל לִשְׂמֹאלֹו׃
Księga Kaznodziei Salomona 10,2
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić