„A tak Dawid ze wszytkim ludem, który był z nim, ruszywszy się, przeprawili się za Jordan, aż się rozedniewać poczęło. A nie został by jeden, który by się przez Jordan przeprawić nie miał.”

Biblia Brzeska: 2 Księga Samuela 17,22

Porównanie wersetów
American Standard Version - Księga Koheleta 10,15

American Standard Version

The labor of fools wearieth every one of them; for he knoweth not how to go to the city.
Księga Koheleta 10,15

Biblia Brzeska

Szalonych robota spracuje je, którzy nie wiedzą drogi do miasta.
Księga Kaznodziei Salomona 10,15

Biblia Gdańska

Głupi pracują aż do ustania, a przecie nie mogą dojść do miasta.
Kaznodziei Salomona 10,15

Biblia Tysiąclecia

Głupiec tak się męczy wysiłkiem, że nie potrafi [nawet] dotrzeć do miasta.
Księga Koheleta 10,15

Biblia Warszawska

Głupiec zamęcza się trudem, a nie zna nawet drogi do miasta.
Księga Kaznodziei Salomona 10,15

Biblia Jakuba Wujka

Praca głupich utrapi je, którzy nie umieją iść do miasta.
Księga Koheleta 10,15

Nowa Biblia Gdańska

Trud głupców ich nuży, i żaden nie zna nawet drogi, która prowadzi do miasta.
Księga Koheleta 10,15

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Głupi męczą się trudem, a nie wiedzą nawet, jak dojść do miasta.
Księga Kaznodziei 10,15

Clementine Vulgate

Labor stultorum affliget eos,qui nesciunt in urbem pergere.]
Księga Koheleta 10,15

King James Version

The labour of the foolish wearieth every one of them, because he knoweth not how to go to the city.
Księga Koheleta 10,15

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

The labour of the foolish wearieth him, In that he hath not known to go unto the city.
Księga Koheleta 10,15

World English Bible

The labor of fools wearies every one of them; for he doesn't know how to go to the city.
Księga Koheleta 10,15

Westminster Leningrad Codex

עֲמַל הַכְּסִילִים תְּיַגְּעֶנּוּ אֲשֶׁר לֹא־יָדַע לָלֶכֶת אֶל־עִיר׃
Księga Kaznodziei Salomona 10,15
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić