„I padał deszcz na ziemię, czterdzieści dni i czterdzieści nocy.”

Biblia Gdańska: 1 Mojżeszowa 7,12

Porównanie wersetów
American Standard Version - Księga Koheleta 1,6

American Standard Version

The wind goeth toward the south, and turneth about unto the north; it turneth about continually in its course, and the wind returneth again to its circuits.
Księga Koheleta 1,6

Biblia Brzeska

Bieży wiatr ku południu i zasię bieży kołem ku północy, a obracając się i tam i sam, wraca się skąd wyszedł.
Księga Kaznodziei Salomona 1,6

Biblia Gdańska

Idzie na południe, a obraca się na północy; wiatr ustawicznie krążąc idzie, a po okręgach swoich wraca się wiatr.
Kaznodziei Salomona 1,6

Biblia Tysiąclecia

Ku południowi ciągnąc i ku północy wracając, kolistą drogą wieje wiatr i znowu wraca na drogę swojego krążenia.
Księga Koheleta 1,6

Biblia Warszawska

Wiatr wieje ku południowi i skręca ku północy; wiatr ustawicznie krąży i w swym biegu okrężnym wraca.
Księga Kaznodziei Salomona 1,6

Biblia Jakuba Wujka

krąży przez południe i skłania się ku północy. Przechodząc wszytko wokoło idzie wiatr i nawraca się do okręgów swoich.
Księga Koheleta 1,6

Nowa Biblia Gdańska

Wiatr idzie, stale krążąc; idzie na południe, a zwraca się ku północy i wraca po swoich wirach.
Księga Koheleta 1,6

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wiatr idzie na południe i zawraca na północ, krąży nieustannie i znowu wraca na drogę swego krążenia.
Księga Kaznodziei 1,6

Clementine Vulgate

gyrat per meridiem, et flectitur ad aquilonem.Lustrans universa in circuitu pergit spiritus,et in circulos suos revertitur.
Księga Koheleta 1,6

King James Version

The wind goeth toward the south, and turneth about unto the north; it whirleth about continually, and the wind returneth again according to his circuits.
Księga Koheleta 1,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Going unto the south, and turning round unto the north, turning round, turning round, the wind is going, and by its circuits the wind hath returned.
Księga Koheleta 1,6

World English Bible

The wind goes toward the south, and turns around to the north. It turns around continually as it goes, and the wind returns again to its courses.
Księga Koheleta 1,6

Westminster Leningrad Codex

הֹולֵךְ אֶל־דָּרֹום וְסֹובֵב אֶל־צָפֹון סֹובֵב ׀ סֹבֵב הֹולֵךְ הָרוּחַ וְעַל־סְבִיבֹתָיו שָׁב הָרוּחַ׃
Księga Kaznodziei Salomona 1,6
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić