„Na koniec, bracia, módlcie się za nas, aby Słowo Pana szerzyło się i rozsławiało, jak i u was;”

Biblia Przekład Toruński: 2 List do Tesaloniczan 3,1

Porównanie wersetów
American Standard Version - Księga Koheleta 1,4

American Standard Version

One generation goeth, and another generation cometh; but the earth abideth for ever.
Księga Koheleta 1,4

Biblia Brzeska

Jeden wiek przemija, a drugi nastawa, lecz ziemia wiecznie stoi.
Księga Kaznodziei Salomona 1,4

Biblia Gdańska

Jeden rodzaj przemija, a drugi rodzaj nastaje; lecz ziemia na wieki stoi.
Kaznodziei Salomona 1,4

Biblia Tysiąclecia

Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi, a ziemia trwa po wszystkie czasy.
Księga Koheleta 1,4

Biblia Warszawska

Pokolenie odchodzi i pokolenie przychodzi, ale ziemia trwa na wieki.
Księga Kaznodziei Salomona 1,4

Biblia Jakuba Wujka

Rodzaj przemija i rodzaj nadchodzi, a ziemia na wieki stoi.
Księga Koheleta 1,4

Nowa Biblia Gdańska

Jedno pokolenie przychodzi, a drugie odchodzi; ale ziemia pozostaje na wieki.
Księga Koheleta 1,4

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jedno pokolenie przemija, drugie pokolenie przychodzi, lecz ziemia trwa na wieki.
Księga Kaznodziei 1,4

Clementine Vulgate

[Generatio prterit, et generatio advenit ;terra autem in ternum stat.
Księga Koheleta 1,4

King James Version

One generation passeth away, and another generation cometh: but the earth abideth for ever.
Księga Koheleta 1,4

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

A generation is going, and a generation is coming, and the earth to the age is standing.
Księga Koheleta 1,4

World English Bible

One generation goes, and another generation comes; but the earth remains forever.
Księga Koheleta 1,4

Westminster Leningrad Codex

דֹּור הֹלֵךְ וְדֹור בָּא וְהָאָרֶץ לְעֹולָם עֹמָדֶת׃
Księga Kaznodziei Salomona 1,4
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić