„I wy jako żywe kamienie budujcie się w dom duchowny, w kapłaństwo święte, ku ofiarowaniu duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.”

Biblia Gdańska (1632): 1 Piotra 2,5

Porównanie wersetów
American Standard Version - Księga Daniela 4,1

American Standard Version

Nebuchadnezzar the king, unto all the peoples, nations, and languages, that dwell in all the earth: Peace be multiplied unto you.
Księga Daniela 4,1

Biblia Brzeska

Ja Nabuchodonozor, będąc na pokoju w domu moim, a prawie kwitnący w pałacu moim.
Księga Daniela 4,1

Biblia Gdańska (1632)

Nabuchodonozor król, wszystkim ludziom, narodom, i językom, którzy mieszkają po wszystkiej ziemi: Pokój się wam niech rozmnoży!
Danijel 4,1

Biblia Gdańska (1881)

Nabuchodonozor król, wszystkim ludziom, narodom, i językom, którzy mieszkają po wszystkiej ziemi: Pokój się wam niech rozmnoży!
Danijel 4,1

Biblia Tysiąclecia

Ja, Nabuchodonozor, zażywałem spokoju w swoim domu i radości w swoim pałacu.
Księga Daniela 4,1

Biblia Warszawska

Ja, Nebukadnesar, żyłem spokojnie w moim domu i szczęśliwie w moim pałacu.
Księga Daniela 4,1

Biblia Jakuba Wujka

Ja, Nabuchodonozor, byłem spokojnym w domu moim i kwitnący na pałacu moim:
Księga Daniela 4,1

Nowa Biblia Gdańska

Król Nabukadnecar do wszystkich ludzi, narodów i języków, co mieszkają na całej ziemi – niech się wam pokój rozmnoży!
Księga Daniela 4,1

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Król Nabuchodonozor do wszystkich ludzi, narodów i języków, którzy mieszkają w całej ziemi: Niech pokój się wam rozmnoży!
Księga Daniela 4,1

Clementine Vulgate

Ego Nabuchodonosor quietus eram in domo mea, et florens in palatio meo :
Księga Daniela 4,1

King James Version

Nebuchadnezzar the king, unto all people, nations, and languages, that dwell in all the earth; Peace be multiplied unto you.
Księga Daniela 4,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

`Nebuchadnezzar the king to all peoples, nations, and languages, who are dwelling in all the earth: Your peace be great!
Księga Daniela 4,1

World English Bible

Nebuchadnezzar the king, to all the peoples, nations, and languages, who dwell in all the earth: Peace be multiplied to you.
Księga Daniela 4,1

Westminster Leningrad Codex

אֲנָה נְבוּכַדְנֶצַּר שְׁלֵה הֲוֵית בְּבֵיתִי וְרַעְנַן בְּהֵיכְלִי׃
Księga Daniela 4,1
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić