„Duch WIEKUISTEGO prowadził ich do pokoju, jak stado, co spuszcza się w dolinę; tak prowadziłeś Swój naród, by uczynić Sobie sławne Imię.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Izajasza 63,14

Porównanie wersetów
American Standard Version - Księga Daniela 3,26

American Standard Version

Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace: he spake and said, Shadrach, Meshach, and Abed-nego, ye servants of the Most High God, come forth, and come hither. Then Shadrach, Meshach, and Abed-nego came forth out of the midst of the fire.
Księga Daniela 3,26

Biblia Brzeska

Tedy król Nabuchodonozor przystąpił ku drzwiam pieca ogniem pałającego, a zawołał mówiąc: O Sydrach, Misach i Abdenago, słudzy Boga nawyzszego, wynidźcie a przydźcie. Tedy wyszli Sydrach, Misach i Abdenago z pośród onego ognia.
Księga Daniela 3,26

Biblia Gdańska (1632)

Tedy przystąpiwszy Nabuchodonozor do czeluści pieca ogniem pałającego, rzekł mówiąc: Sadrachu, Mesachu i Abednegu, słudzy Boga najwyższego! wynijdźcie, a przyjdźcie sam; i wyszli Sadrach, Mesach i Abednego z pośrodku ognia.
Danijel 3,26

Biblia Gdańska (1881)

Tedy przystąpiwszy Nabuchodonozor do czeluści pieca ogniem pałającego, rzekł mówiąc: Sadrachu, Mesachu i Abednegu, słudzy Boga najwyższego! wynijdźcie, a przyjdźcie sam; i wyszli Sadrach, Mesach i Abednego z pośrodku ognia.
Danijel 3,26

Biblia Tysiąclecia

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych przodków, i pełen chwały; imię Twoje jest błogosławione na wieki.
Księga Daniela 3,26

Biblia Warszawska

Wtedy Nebukadnesar zbliżył się do otworu rozpalonego pieca ognistego, odezwał się i rzekł: Szadrachu, Meszachu i Abed-Nego, słudzy Boga Najwyższego: Wyjdźcie i przyjdźcie tutaj! Na to Szadrach, Meszach i Abed-Nego wyszli ze środka ognia.
Księga Daniela 3,26

Biblia Jakuba Wujka

Tedy przystąpił Nabuchodonozor do drzwi pieca ognia pałającego i rzekł: Sydrachu, Misachu i Abdenagu, słudzy Boga wysokiego, wynidźcie a przydźcie. I natychmiast wyszli Sydrach, Misach i Abdenago z pośrzodku ognia.
Księga Daniela 3,26

Nowa Biblia Gdańska

I Nabukadnecar podszedł do czeluści pieca pałającego ogniem oraz powiedział, mówiąc: Szadraku, Meszaku i Abedne – słudzy najwyższego Boga! Wyjdźcie i przyjdźcie! Więc Szadrak, Meszak i Abedne wyszli ze środka pieca.
Księga Daniela 3,26

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wtedy zbliżył się Nabuchodonozor do otworu pieca rozpalonego ogniem i powiedział: Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, słudzy Najwyższego Boga, wyjdźcie i przyjdźcie tutaj. Wyszli więc Szadrak, Meszak i Abed-Nego ze środka ognia.
Księga Daniela 3,26

Clementine Vulgate

[Benedictus es, Domine Deus patrum nostrorum,et laudabile, et gloriosum nomen tuum in scula :
Księga Daniela 3,26

King James Version

Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace, and spake, and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, ye servants of the most high God, come forth, and come hither. Then Shadrach, Meshach, and Abednego, came forth of the midst of the fire.
Księga Daniela 3,26

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Then Nebuchadnezzar hath drawn near to the gate of the burning fiery furnace; he hath answered and said, `Shadrach, Meshach, and Abed-Nego, servants of God Most High come forth, yea, come;` then come forth do Shadrach, Meshach, and Abed-Nego, from the midst of the fire;
Księga Daniela 3,26

World English Bible

Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace: he spoke and said, Shadrach, Meshach, and Abed-nego, you servants of the Most High God, come forth, and come here. Then Shadrach, Meshach, and Abed-nego came forth out of the midst of the fire.
Księga Daniela 3,26

Westminster Leningrad Codex

בֵּאדַיִן קְרֵב נְבוּכַדְנֶצַּר לִתְרַע אַתּוּן נוּרָא יָקִדְתָּא עָנֵה וְאָמַר שַׁדְרַךְ מֵישַׁךְ וַעֲבֵד־נְגֹו עַבְדֹוהִי דִּי־אֱלָהָא [עִלָּיָא כ] (עִלָּאָה ק) פֻּקוּ וֶאֱתֹו בֵּאדַיִן נָפְקִין שַׁדְרַךְ מֵישַׁךְ וַעֲבֵד נְגֹו מִן־גֹּוא נוּרָא׃
Księga Daniela 3,26
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić