„A zarazem przygotuj mi też gościnę; mam bowiem ufność, że dzięki waszym modlitwom będę wam oddany.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: List do Filemona 1,22

Porównanie wersetów
American Standard Version - Dzieje Apostolskie 6,1

American Standard Version

Now in these days, when the number of the disciples was multiplying, there arose a murmuring of the Grecian Jews against the Hebrews, because their widows were neglected in the daily ministration.
Dzieje Apostolskie 6,1

Biblia Brzeska

Za onych czasów, gdy się przymnażało pocztu apostołów, wszczęło się szemranie Greków przeciw Żydom, iż w posługowaniu powszednim były gardzone wdowy ich.
Dzieje Apostolskie 6,1

Biblia Gdańska (1632)

A w oneż dni, gdy się przymnażało uczniów, wszczęło się szemranie Greków przeciwko Żydom, iż były zaniedbywane w posługiwaniu powszedniem wdowy ich.
Dzieje Apostolskie 6,1

Biblia Gdańska (1881)

A w oneż dni, gdy się przymnażało uczniów, wszczęło się szemranie Greków przeciwko Żydom, iż były zaniedbywane w posługiwaniu powszedniem wdowy ich.
Dzieje Apostolskie 6,1

Biblia Tysiąclecia

Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy.
Dzieje Apostolskie 6,1

Biblia Warszawska

A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie hellenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu.
Dzieje Apostolskie 6,1

Biblia Jakuba Wujka

A we dni one, gdy rosła liczba uczniów, zstało się szemranie Greków przeciw Żydom, iż w posługowaniu powszednim bywały pogardzone wdowy ich.
Dzieje Apostolskie 6,1

Nowa Biblia Gdańska

Ale w dniach powiększania się liczby uczniów, pojawiło się szemranie hellenistów przeciwko Hebrajczykom, że w codziennej służbie pomijane są ich wdowy.
Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 6,1

Biblia Przekład Toruński

A w te dni, gdy liczba uczniów pomnażała się, doszło do szemrania hellenistów na Hebrajczyków, że ich wdowy były zaniedbywane w codziennej posłudze.
Dzieje Apostolskie 6,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A w tych dniach, gdy liczba uczniów wzrastała, helleniści zaczęli szemrać przeciwko Żydom, że zaniedbywano w codziennym posługiwaniu ich wdowy.
Dzieje Apostolskie 6,1

Clementine Vulgate

In diebus illis, crescente numero discipulorum, factum est murmur Grcorum adversus Hebros, eo quod despicerentur in ministerio quotidiano vidu eorum.
Dzieje Apostolskie 6,1

King James Version

And in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews, because their widows were neglected in the daily ministration.
Dzieje Apostolskie 6,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εν δε ταις ημεραις ταυταις πληθυνοντων των μαθητων εγενετο γογγυσμος των ελληνιστων προς τους εβραιους οτι παρεθεωρουντο εν τη διακονια τη καθημερινη αι χηραι αυτων
Dzieje Apostolskie 6,1

Young's Literal Translation

And in these days, the disciples multiplying, there came a murmuring of the Hellenists at the Hebrews, because their widows were being overlooked in the daily ministration,
Dzieje Apostolskie 6,1

World English Bible

Now in those days, when the number of the disciples was multiplying, there arose a grumbling of the Grecian Jews against the Hebrews because their widows were neglected in the daily service.
Dzieje Apostolskie 6,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić