„I byłem ja ze mdłością i z bojaźnią, i ze drżeniem wielkim u was,”

Biblia Jakuba Wujka: 1 List do Koryntian 2,3

Porównanie wersetów
American Standard Version - 2 List do Tymoteusza 2,18

American Standard Version

men who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already, and overthrow the faith of some.
2 List do Tymoteusza 2,18

Biblia Brzeska

Którzy od prawdy odstrzelili się powiedając, iż już zstało się zmartwychwstanie i podwracają wiarę niektórych.
2 List św. Pawła do Tymoteusza 2,18

Biblia Gdańska

Którzy względem prawdy celu uchybili, gdy powiadają, iż się już stało zmartwychwstanie i podwracają wiarę niektórych.
2 Tymoteusza 2,18

Biblia Tysiąclecia

którzy odpadli od prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło, i wywracają wiarę niektórych.
2 List do Tymoteusza 2,18

Biblia Warszawska

Którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych.
2 List św. Pawła do Tymoteusza 2,18

Biblia Jakuba Wujka

którzy od prawdy odpadli, powiedając, iż się już zstało zmartwychwstanie, i wywrócili wiarę niektórych.
2 List do Tymoteusza 2,18

Nowa Biblia Gdańska

Którzy chybili względem prawdy, mówiąc, że wskrzeszenie już się dokonało, więc wiarę niektórych przewracają.
Drugi list do Tymoteusza 2,18

Biblia Przekład Toruński

Którzy rozminęli się z prawdą, mówiąc, że powstanie z martwych już się dokonało, i wywracają wiarę niektórych.
2 List do Tymoteusza 2,18

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Którzy pobłądzili w sprawie prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło, i wywracają wiarę niektórych.
II List do Tymoteusza 2,18

Clementine Vulgate

qui a veritate exciderunt, dicentes resurrectionem esse jam factam, et subverterunt quorumdam fidem.
2 List do Tymoteusza 2,18

King James Version

Who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already; and overthrow the faith of some.
2 List do Tymoteusza 2,18

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οιτινες περι την αληθειαν ηστοχησαν λεγοντες την αναστασιν ηδη γεγονεναι και ανατρεπουσιν την τινων πιστιν
2 List do Tymoteusza 2,18

Young's Literal Translation

who concerning the truth did swerve, saying the rising again to have already been, and do overthrow the faith of some;
2 List do Tymoteusza 2,18

World English Bible

men who have erred concerning the truth, saying that the resurrection is already past, and overthrowing the faith of some.
2 List do Tymoteusza 2,18

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić