„Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście, byłyby daremne.”

Biblia Warszawska: List św. Pawła do Galacjan 3,4

Porównanie wersetów
American Standard Version - 1 List do Tesaloniczan 3,3

American Standard Version

that no man be moved by these afflictions; for yourselves know that hereunto we are appointed.
1 List do Tesaloniczan 3,3

Biblia Brzeska

Tak aby żaden nie poruszył się w tych uciskach, abowiem sami wiecie, żeśmy na to wysadzeni.
1 List św. Pawła do Tesaloniczan 3,3

Biblia Gdańska

Aby się żaden nie poruszał w tych uciskach; gdyż sami wiecie, żeśmy na to wystawieni.
1 Tesalonicensów 3,3

Biblia Tysiąclecia

tak aby nikt się nie chwiał pośród tych ucisków. Po to bowiem, jak wiecie, zostaliśmy ustanowieni.
1 List do Tesaloniczan 3,3

Biblia Warszawska

Żeby się nikt nie chwiał w tych uciskach. Sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie.
1 List św. Pawła do Tesaloniczan 3,3

Biblia Jakuba Wujka

aby żaden sobą nie trwożył w tych uciskach: abowiem sami wiecie, żeśmy na to postawieni.
1 List do Tesaloniczan 3,3

Nowa Biblia Gdańska

Aby wśród tych utrapień nikt się nie zachwiał; ponieważ sami wiecie, że na to jesteśmy wystawieni.
Pierwszy list do Tesaloniczan 3,3

Biblia Przekład Toruński

By nikt nie zachwiał się w tych uciskach; sami bowiem wiecie, że do tego jesteśmy przeznaczeni.
1 List do Tesaloniczan 3,3

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Aby nikt się nie zachwiał wśród tych utrapień. Sami przecież wiecie, że do tego zostaliśmy wyznaczeni.
I List do Tesaloniczan 3,3

Clementine Vulgate

ut nemo moveatur in tribulationibus istis : ipsi enim scitis quod in hoc positi sumus.
1 List do Tesaloniczan 3,3

King James Version

That no man should be moved by these afflictions: for yourselves know that we are appointed thereunto.
1 List do Tesaloniczan 3,3

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τω μηδενα σαινεσθαι εν ταις θλιψεσιν ταυταις αυτοι γαρ οιδατε οτι εις τουτο κειμεθα
1 List do Tesaloniczan 3,3

Young's Literal Translation

that no one be moved in these tribulations, for yourselves have known that for this we are set,
1 List do Tesaloniczan 3,3

World English Bible

that no one be moved by these afflictions. For you know that we are appointed to this task.
1 List do Tesaloniczan 3,3

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić