„On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego.”

Biblia Tysiąclecia: Ewangelia wg św. Marka 2,12

Porównanie wersetów
American Standard Version - 1 List Piotra 2,13

American Standard Version

Be subject to every ordinance of man for the Lord`s sake: whether to the king, as supreme;
1 List Piotra 2,13

Biblia Brzeska

Bądźcie tedy poddani każdemu urzędowi ludzkiemu dla Pana, chociaż królowi, jako przedniejszemu.
1 List św. Piotra 2,13

Biblia Gdańska (1632)

Bądźcież tedy poddani wszelkiemu ludzkiemu urzędowi dla Pana, bądź królowi, jako najwyższemu,
1 Piotra 2,13

Biblia Gdańska (1881)

Bądźcież tedy poddani wszelkiemu ludzkiemu urzędowi dla Pana, bądź królowi, jako najwyższemu,
1 Piotra 2,13

Biblia Tysiąclecia

Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana: czy to królowi jako mającemu władzę,
1 List św. Piotra 2,13

Biblia Warszawska

Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy,
1 List św. Piotra 2,13

Biblia Jakuba Wujka

Bądźcież tedy poddani wszelkiemu ludzkiemu stworzeniu dla Boga: chociaż królowi, jako przewyższającemu,
1 List św. Piotra 2,13

Nowa Biblia Gdańska

Dla Pana podporządkujcie się każdej ludzkiej władzy; czy to królowi, jako górującemu;
Pierwszy list spisany przez Piotra 2,13

Biblia Przekład Toruński

Bądźcie więc ulegli wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi, jako najwyższemu,
1 List Piotra 2,13

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Bądźcie więc poddani każdej ludzkiej władzy ze względu na Pana: czy to królowi jako najwyżej postawionemu;
I List Piotra 2,13

Clementine Vulgate

Subjecti igitur estote omni human creatur propter Deum : sive regi quasi prcellenti :
1 List Piotra 2,13

King James Version

Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake: whether it be to the king, as supreme;
1 List Piotra 2,13

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

υποταγητε ουν παση ανθρωπινη κτισει δια τον κυριον ειτε βασιλει ως υπερεχοντι
1 List Piotra 2,13

Young's Literal Translation

Be subject, then, to every human creation, because of the Lord, whether to a king, as the highest,
1 List Piotra 2,13

World English Bible

Therefore subject yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake: whether to the king, as supreme;
1 List Piotra 2,13

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić