„Więc zapytałem anioła, który ze mną mówił: Dokąd niosą tą efę?”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Zacharjasza 5,10

Porównanie wersetów
American Standard Version - 1 List do Koryntian 6,11

American Standard Version

And such were some of you: but ye were washed, but ye were sanctified, but ye were justified in the name of the Lord Jesus Christ, and in the Spirit of our God.
1 List do Koryntian 6,11

Biblia Brzeska

I temiście byli niektórzy; ale jesteście omyci, ale jesteście poświęceni, ale jesteście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusowo i przez Ducha Boga naszego.
1 List św. Pawła do Koryntian 6,11

Biblia Gdańska (1632)

A takimiście niektórzy byli; aleście omyci, aleście poświęceni, aleście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa i przez Ducha Boga naszego.
1 Koryntów 6,11

Biblia Gdańska (1881)

A takimiście niektórzy byli; aleście omyci, aleście poświęceni, aleście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa i przez Ducha Boga naszego.
1 Koryntów 6,11

Biblia Tysiąclecia

A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.
1 List do Koryntian 6,11

Biblia Warszawska

A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 6,11

Biblia Jakuba Wujka

I tymeście niektórzy byli, aleście omyci, aleście poświęceni, aleście usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.
1 List do Koryntian 6,11

Nowa Biblia Gdańska

A tacy niektórzy byli; ale się obmyliście, ale zostaliście uświęceni, ale zostaliście uznani za sprawiedliwych w Imieniu Pana Jezusa i w Duchu naszego Boga.
Pierwszy list do Koryntian 6,11

Biblia Przekład Toruński

A niektórzy z was takimi byli; ale obmyliście się; ale zostaliście poświęceni; ale zostaliście uznani za sprawiedliwych w imieniu Pana Jezusa i w Duchu Boga naszego.
1 List do Koryntian 6,11

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A takimi niektórzy z was byli. Lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga.
I List do Koryntian 6,11

Clementine Vulgate

Et hc quidam fuistis : sed abluti estis, sed sanctificati estis, sed justificati estis in nomine Domini nostri Jesu Christi, et in Spiritu Dei nostri.
1 List do Koryntian 6,11

King James Version

And such were some of you: but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God.
1 List do Koryntian 6,11

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και ταυτα τινες ητε αλλα απελουσασθε αλλα ηγιασθητε αλλ εδικαιωθητε εν τω ονοματι του κυριου ιησου και εν τω πνευματι του θεου ημων
1 List do Koryntian 6,11

Young's Literal Translation

And certain of you were these! but ye were washed, but ye were sanctified, but ye were declared righteous, in the name of the Lord Jesus, and in the Spirit of our God.
1 List do Koryntian 6,11

World English Bible

Such were some of you, but you were washed. But you were sanctified. But you were justified in the name of the Lord Jesus, and in the Spirit of our God.
1 List do Koryntian 6,11

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić