„Pan zesłał wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był Jonasz we wnętrznościach ryby trzy dni i trzy noce.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Jonasza 2,1

Porównanie wersetów
American Standard Version - 1 List do Koryntian 4,8

American Standard Version

Already are ye filled, already ye are become rich, ye have come to reign without us: yea and I would that ye did reign, that we also might reign with you.
1 List do Koryntian 4,8

Biblia Brzeska

Jużeście nasyceni, już ubogaceni i oprócz nas dostaliście królestwa; a daj to Boże, abyście dostali królestwa, żebyśmy społecznie z wami królowali.
1 List św. Pawła do Koryntian 4,8

Biblia Gdańska (1632)

Jużeście nasyceni, jużeście ubogaceni, bez nas królujecie; a bodajeście królowali, abyśmy i my z wami pospołu królowali!
1 Koryntów 4,8

Biblia Gdańska (1881)

Jużeście nasyceni, jużeście ubogaceni, bez nas królujecie; a bodajeście królowali, abyśmy i my z wami pospołu królowali!
1 Koryntów 4,8

Biblia Tysiąclecia

Tak więc już jesteście nasyceni, już opływacie w bogactwa. Zaczęliście królować bez nas! Otóż tak! Nawet trzeba, żebyście królowali, byśmy mogli współkrólować z wami.
1 List do Koryntian 4,8

Biblia Warszawska

Już jesteście nasyceni; już wzbogaciliście się; bez nas staliście się królami. I obyście byli królami, abyśmy i my wespół z wami królowali.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 4,8

Biblia Jakuba Wujka

Jużeście nasyceni, jużeście się bogatemi zstali, oprócz nas królujecie. A bodajeście królowali, żebyśmy i my z wami królowali!
1 List do Koryntian 4,8

Nowa Biblia Gdańska

Jesteśmy już nasyceni, już się wzbogaciliście; bez nas panujecie, i obyście naprawdę królowali, i abyśmy my razem z wami panowali.
Pierwszy list do Koryntian 4,8

Biblia Przekład Toruński

Już jesteście nasyceni, już wzbogaciliście się, bez nas zaczęliście królować; i obyście zaczęli królować, abyśmy i my razem z wami królowali!
1 List do Koryntian 4,8

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Już jesteście nasyceni, już jesteście bogaci, bez nas królujecie. I obyście królowali, abyśmy i my z wami królowali.
I List do Koryntian 4,8

Clementine Vulgate

Jam saturati estis, jam divites facti estis : sine nobis regnatis : et utinam regnetis, ut et nos vobiscum regnemus.
1 List do Koryntian 4,8

King James Version

Now ye are full, now ye are rich, ye have reigned as kings without us: and I would to God ye did reign, that we also might reign with you.
1 List do Koryntian 4,8

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ηδη κεκορεσμενοι εστε ηδη επλουτησατε χωρις ημων εβασιλευσατε και οφελον γε εβασιλευσατε ινα και ημεις υμιν συμβασιλευσωμεν
1 List do Koryntian 4,8

Young's Literal Translation

Already ye are having been filled, already ye were rich, apart from us ye did reign, and I would also ye did reign, that we also with you may reign together,
1 List do Koryntian 4,8

World English Bible

You are already filled. You have already become rich. You have come to reign without us. Yes, and I wish that you did reign, that we also might reign with you.
1 List do Koryntian 4,8

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić