„Aż przyjdę, pilnuj czytania, napominania i nauki.”

Biblia Brzeska: 1 List św. Pawła do Tymoteusza 4,13

Porównanie wersetów
American Standard Version - 1 List do Koryntian 3,22

American Standard Version

whether Paul, or Apollos, or Cephas, or the world, or life, or death, or things present, or things to come; all are yours;
1 List do Koryntian 3,22

Biblia Brzeska

Choć Paweł, choć Apollo, choć Kefas, choć świat, choć żywot, choć śmierć, choć terazniejsze rzeczy, choć przyszłe, wszytki rzeczy wasze są.
1 List św. Pawła do Koryntian 3,22

Biblia Gdańska (1632)

Bądź Paweł, bądź Apollos, bądź Kiefas, bądź świat, bądź żywot, bądź śmierć, bądź przytomne, bądź przyszłe rzeczy, wszystkie są wasze;
1 Koryntów 3,22

Biblia Gdańska (1881)

Bądź Paweł, bądź Apollos, bądź Kiefas, bądź świat, bądź żywot, bądź śmierć, bądź przytomne, bądź przyszłe rzeczy, wszystkie są wasze;
1 Koryntów 3,22

Biblia Tysiąclecia

czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest wasze,
1 List do Koryntian 3,22

Biblia Warszawska

Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość, wszystko jest wasze,
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 3,22

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem wszytko jest wasze: bądź Paweł, bądź Apollo, bądź Cefas, bądź świat, bądź żywot, bądź śmierć, bądź teraźniejsze rzeczy, bądź przyszłe: bo wszytko wasze jest,
1 List do Koryntian 3,22

Nowa Biblia Gdańska

Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy rzeczy nastałe obecnie, czy te, co mają nastąpić; wszystko jest wasze;
Pierwszy list do Koryntian 3,22

Biblia Przekład Toruński

Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy to, co nastaje, czy to, co ma nastąpić; wszystko jest wasze,
1 List do Koryntian 3,22

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy to, co teraźniejsze, czy to, co przyszłe – wszystko jest wasze;
I List do Koryntian 3,22

Clementine Vulgate

Omnia enim vestra sunt, sive Paulus, sive Apollo, sive Cephas, sive mundus, sive vita, sive mors, sive prsentia, sive futura : omnia enim vestra sunt :
1 List do Koryntian 3,22

King James Version

Whether Paul, or Apollos, or Cephas, or the world, or life, or death, or things present, or things to come; all are yours;
1 List do Koryntian 3,22

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ειτε παυλος ειτε απολλως ειτε κηφας ειτε κοσμος ειτε ζωη ειτε θανατος ειτε ενεστωτα ειτε μελλοντα παντα υμων εστιν
1 List do Koryntian 3,22

Young's Literal Translation

whether Paul, or Apollos, or Cephas, or the world, or life, or death, or things present, or things about to be -- all are yours,
1 List do Koryntian 3,22

World English Bible

whether Paul, or Apollos, or Cephas, or the world, or life, or death, or things present, or things to come. All are yours,
1 List do Koryntian 3,22

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić