„Odcięli mu głowę i zdarli zbroję. Po całej ziemi filistyńskiej rozesłali polecenie, aby obwieścić tę radosną nowinę swym bogom i ludowi.”

Biblia Tysiąclecia: 1 Księga Samuela 31,9

Porównanie wersetów
American Standard Version - 1 List do Koryntian 2,6

American Standard Version

We speak wisdom, however, among them that are fullgrown: yet a wisdom not of this world, nor of the rulers of this world, who are coming to nought:
1 List do Koryntian 2,6

Biblia Brzeska

A my powiedamy mądrość miedzy doskonałymi; mądrość nie świata tego, ani książąt świata tego, którzy bywają zniszczeni.
1 List św. Pawła do Koryntian 2,6

Biblia Gdańska (1632)

A mądrość mówimy między doskonałymi; ale mądrość nie tego świata, ani książąt tego świata, którzy giną;
1 Koryntów 2,6

Biblia Gdańska (1881)

A mądrość mówimy między doskonałymi; ale mądrość nie tego świata, ani książąt tego świata, którzy giną;
1 Koryntów 2,6

Biblia Tysiąclecia

A jednak głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających.
1 List do Koryntian 2,6

Biblia Warszawska

My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata ani władców tego świata, którzy giną;
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 2,6

Biblia Jakuba Wujka

A powiadamy mądrość między doskonałymi. A mądrość nie wieku tego ani książąt wieku tego, którzy się każą;
1 List do Koryntian 2,6

Nowa Biblia Gdańska

Przez dojrzałych mówimy mądrość; ale nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy się wniwecz obracają;
Pierwszy list do Koryntian 2,6

Biblia Przekład Toruński

Mądrość natomiast głosimy między doskonałymi, ale mądrość nie tego wieku, ani władców tego wieku, tracących na znaczeniu.
1 List do Koryntian 2,6

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Głosimy jednak mądrość wśród doskonałych, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, którzy przemijają;
I List do Koryntian 2,6

Clementine Vulgate

Sapientiam autem loquimur inter perfectos : sapientiam vero non hujus sculi, neque principum hujus sculi, qui destruuntur :
1 List do Koryntian 2,6

King James Version

Howbeit we speak wisdom among them that are perfect: yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world, that come to nought:
1 List do Koryntian 2,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

σοφιαν δε λαλουμεν εν τοις τελειοις σοφιαν δε ου του αιωνος τουτου ουδε των αρχοντων του αιωνος τουτου των καταργουμενων
1 List do Koryntian 2,6

Young's Literal Translation

And wisdom we speak among the perfect, and wisdom not of this age, nor of the rulers of this age -- of those becoming useless,
1 List do Koryntian 2,6

World English Bible

We speak wisdom, however, among those who are full grown; yet a wisdom not of this world, nor of the rulers of this world, who are coming to nothing.
1 List do Koryntian 2,6

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić