„Najmilszy! najprzód żądam, aby ci się dobrze powodziło i abyś był zdrów, tak jako się dobrze powodzi duszy twojej.”

Biblia Gdańska (1881): 3 Jana 1,2

Porównanie wersetów
American Standard Version - 1 List do Koryntian 14,9

American Standard Version

So also ye, unless ye utter by the tongue speech easy to understood, how shall it be known what is spoken? for ye will be speaking into the air.
1 List do Koryntian 14,9

Biblia Brzeska

Także i wy, językiem jeslibyście nie dali mowy znacznej, jakoż będzie rozumiano, co się powieda? Bo będziecie na wiatr mówić.
1 List św. Pawła do Koryntian 14,9

Biblia Gdańska (1632)

Także i wy, jeźlibyście językiem nie wydali mowy dobrze zrozumiałej, jakoż będzie zrozumiałe, co się mówi? albowiem będziecie tylko na wiatr mówić.
1 Koryntów 14,9

Biblia Gdańska (1881)

Także i wy, jeźlibyście językiem nie wydali mowy dobrze zrozumiałej, jakoż będzie zrozumiałe, co się mówi? albowiem będziecie tylko na wiatr mówić.
1 Koryntów 14,9

Biblia Tysiąclecia

Tak też i wy: jeśli pod wpływem daru języków nie wypowiadacie zrozumiałej mowy, któż pojmie to, co mówicie? Na wiatr będziecie mówili.
1 List do Koryntian 14,9

Biblia Warszawska

Tak i wy, jeśli językiem zrozumiale nie przemówicie, jakże kto zrozumie, co się mówi? Na wiatr bowiem mówić będziecie.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 14,9

Biblia Jakuba Wujka

Także i wy, jeślibyście językiem nie dali mowy znacznej, jakoż będzie rozumiano to, co się mówi? bo będziecie na wiatr mówiącymi.
1 List do Koryntian 14,9

Nowa Biblia Gdańska

Także i wy, jeśli przez mowę nie wydajecie zrozumiałego słowa, jak zostanie poznane co jest mówione? Będziecie takimi, co mówią tylko do powietrza.
Pierwszy list do Koryntian 14,9

Biblia Przekład Toruński

Tak i wy, jeśli w innym języku nie wydacie słowa zrozumiałego, to jak można rozpoznać, co zostało powiedziane? Mówić bowiem będziecie na wiatr.
1 List do Koryntian 14,9

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Tak i wy, jeśli nie wypowiecie językiem zrozumiałych słów, jakże ktoś zrozumie, co się mówi? Na wiatr bowiem będziecie mówić.
I List do Koryntian 14,9

Clementine Vulgate

Ita et vos per linguam nisi manifestum sermonem dederitis : quomodo scietur id quod dicitur ? eritis enim in ara loquentes.
1 List do Koryntian 14,9

King James Version

So likewise ye, except ye utter by the tongue words easy to be understood, how shall it be known what is spoken? for ye shall speak into the air.
1 List do Koryntian 14,9

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ουτως και υμεις δια της γλωσσης εαν μη ευσημον λογον δωτε πως γνωσθησεται το λαλουμενον εσεσθε γαρ εις αερα λαλουντες
1 List do Koryntian 14,9

Young's Literal Translation

so also ye, if through the tongue, speech easily understood ye may not give -- how shall that which is spoken be known? for ye shall be speaking to air.
1 List do Koryntian 14,9

World English Bible

So also you, unless you uttered by the tongue words easy to understand, how would it be known what is spoken? For you would be speaking into the air.
1 List do Koryntian 14,9

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić