„Gdyż wszystkie te ohydy czynili ludzie tej ziemi, którzy byli przed wami, a ziemia była skalaną.”

Nowa Biblia Gdańska: III Księga Mojżesza 18,27

Porównanie wersetów
American Standard Version - 1 List do Koryntian 14,8

American Standard Version

For if the trumpet give an uncertain voice, who shall prepare himself for war?
1 List do Koryntian 14,8

Biblia Brzeska

Abowiem jesliby nie pewny głos trąba dała, któż się ku wojnie gotować będzie?
1 List św. Pawła do Koryntian 14,8

Biblia Gdańska

Albowiem jeźliby trąba niepewny głos dała, któż się do boju gotować będzie?
1 Koryntów 14,8

Biblia Tysiąclecia

Albo jeśli trąba brzmi niepewnie, któż będzie się przygotowywał do bitwy?
1 List do Koryntian 14,8

Biblia Warszawska

A gdyby trąba wydała głos niewyraźny, któż by się gotował do boju?
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 14,8

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem jeśliby niepewny głos trąba dała, któż się na wojnę gotować będzie?
1 List do Koryntian 14,8

Nowa Biblia Gdańska

Bądź jeśli trąba wyda nieznany głos, kto będzie gotowym do bitwy?
Pierwszy list do Koryntian 14,8

Biblia Przekład Toruński

Jeśli bowiem trąba wydaje niewyraźny dźwięk, kto będzie gotować się do wojny?
1 List do Koryntian 14,8

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A gdyby trąba wydawała niewyraźny głos, kto by się przygotowywał do bitwy?
I List do Koryntian 14,8

Clementine Vulgate

Etenim si incertam vocem det tuba, quis parabit se ad bellum ?
1 List do Koryntian 14,8

King James Version

For if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself to the battle?
1 List do Koryntian 14,8

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και γαρ εαν αδηλον φωνην σαλπιγξ δω τις παρασκευασεται εις πολεμον
1 List do Koryntian 14,8

Young's Literal Translation

for if also an uncertain sound a trumpet may give, who shall prepare himself for battle?
1 List do Koryntian 14,8

World English Bible

For if the trumpet gave an uncertain voice, who would prepare himself for war?
1 List do Koryntian 14,8

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić