„Rzuciłeś mnie na głębię, we wnętrze morza, i nurt mnie ogarnął. Wszystkie Twe morskie bałwany i fale Twoje przeszły nade mną.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Jonasza 2,4

Porównanie wersetów
American Standard Version - 1 List do Koryntian 14,7

American Standard Version

Even things without life, giving a voice, whether pipe or harp, if they give not a distinction in the sounds, how shall it be known what is piped or harped?
1 List do Koryntian 14,7

Biblia Brzeska

Wszak ty rzeczy, które dusze nie mając głos dawają, choć piszczałka, choć harfa, jesliby dźwięków rózności nie dawały, jakoż będzie poznano to, co na piszczałce, abo na harfie grają?
1 List św. Pawła do Koryntian 14,7

Biblia Gdańska

Wszak i rzeczy nieżywe, które dźwięk wydawają jako piszczałka albo cytra, jeźliby różnego dźwięku nie wydawały, jakoż poznane będzie, co na piszczałce, albo co na cytrze grają?
1 Koryntów 14,7

Biblia Tysiąclecia

Podobnie jest z instrumentami martwymi, które dźwięki wydają, czy to będzie flet czy cytra: jeżeli nie można odróżnić poszczególnych dźwięków, to któż zdoła rozpoznać, co się gra na flecie lub na cytrze?
1 List do Koryntian 14,7

Biblia Warszawska

Wszak nawet przedmioty martwe, które dźwięk wydają, jak piszczałka czy cytra, gdyby nie wydawały tonów rozmaitych, to jak można by rozpoznać, co grają na flecie, a co na cytrze?
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 14,7

Biblia Jakuba Wujka

Wszak rzeczy, które są bez dusze, dźwięk czyniące, choć piszczałka, choć cytra, jeśliby różności dźwięków nie dawały, jakoż będzie poznano to, co piskają abo co na cytrze grają?
1 List do Koryntian 14,7

Nowa Biblia Gdańska

Wszak i nieżywe instrumenty, które wydają głos, czy to aulos, czy kitara, jeśli nie dadzą rozróżnienia dźwiękom, jak zostanie poznane to granie na aulosie, czy granie na kitarze?
Pierwszy list do Koryntian 14,7

Biblia Przekład Toruński

Przecież i rzeczy martwe, które wydają dźwięki, jak flet albo cytra, gdyby nie wydały różnych dźwięków, jak dałoby się rozpoznać, co jest grane na flecie, a co na cytrze?
1 List do Koryntian 14,7

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Przecież nawet przedmioty martwe, które wydają dźwięki, jak flet albo cytra, gdyby nie wydawały różnych dźwięków, jak można byłoby rozpoznać, co się gra na flecie, a co na cytrze?
I List do Koryntian 14,7

Clementine Vulgate

Tamen qu sine anima sunt vocem dantia, sive tibia, sive cithara ; nisi distinctionem sonituum dederint, quomodo scietur id quod canitur, aut quod citharizatur ?
1 List do Koryntian 14,7

King James Version

And even things without life giving sound, whether pipe or harp, except they give a distinction in the sounds, how shall it be known what is piped or harped?
1 List do Koryntian 14,7

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ομως τα αψυχα φωνην διδοντα ειτε αυλος ειτε κιθαρα εαν διαστολην τοις φθογγοις μη δω πως γνωσθησεται το αυλουμενον η το κιθαριζομενον
1 List do Koryntian 14,7

Young's Literal Translation

yet the things without life giving sound -- whether pipe or harp -- if a difference in the sounds they may not give, how shall be known that which is piped or that which is harped?
1 List do Koryntian 14,7

World English Bible

Even things without life, giving a voice, whether pipe or harp, if they didn't give a distinction in the sounds, how would it be known what is piped or harped?
1 List do Koryntian 14,7

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić