„Rzekł im: Co niepodobno jest u ludzi, podobno jest u Boga.”

Biblia Jakuba Wujka: Ewangelia wg św. Łukasza 18,27

Porównanie wersetów
American Standard Version - 1 List do Koryntian 14,39

American Standard Version

Wherefore, my brethren, desire earnestly to prophesy, and forbid not to speak with tongues.
1 List do Koryntian 14,39

Biblia Brzeska

A także, bracia! Żądajcie tego, abyście prorokowali, a języki mówić nie zabraniajcie.
1 List św. Pawła do Koryntian 14,39

Biblia Gdańska

A tak, bracia! starajcie się usilnie o to, abyście prorokowali, a językami obcemi mówić nie zabraniajcie.
1 Koryntów 14,39

Biblia Tysiąclecia

Tak więc, bracia moi, troszczcie się o łaskę prorokowania i nie przeszkadzajcie w korzystaniu z daru języków!
1 List do Koryntian 14,39

Biblia Warszawska

Tak więc, bracia moi, starajcie się gorliwie o dar prorokowania i językami mówić nie zabraniajcie;
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 14,39

Biblia Jakuba Wujka

A tak, bracia, żądajcie prorokować, a mówić językami nie zabraniajcie.
1 List do Koryntian 14,39

Nowa Biblia Gdańska

Wobec tego, bracia, ubiegajcie się gorliwie aby prorokować oraz nie zabraniajcie mówić językami.
Pierwszy list do Koryntian 14,39

Biblia Przekład Toruński

A tak, bracia, starajcie się usilnie, aby prorokować i nie zabraniajcie mówić innymi językami.
1 List do Koryntian 14,39

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Tak więc, bracia, starajcie się usilnie, abyście prorokowali, i nie zabraniajcie mówić obcymi językami.
I List do Koryntian 14,39

Clementine Vulgate

Itaque fratres mulamini prophetare : et loqui linguis nolite prohibere.
1 List do Koryntian 14,39

King James Version

Wherefore, brethren, covet to prophesy, and forbid not to speak with tongues.
1 List do Koryntian 14,39

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ωστε αδελφοι ζηλουτε το προφητευειν και το λαλειν γλωσσαις μη κωλυετε
1 List do Koryntian 14,39

Young's Literal Translation

so that, brethren, earnestly desire to prophesy, and to speak with tongues do not forbid;
1 List do Koryntian 14,39

World English Bible

Therefore, brothers, desire earnestly to prophesy, and don't forbid speaking with other languages.
1 List do Koryntian 14,39

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić