„O, jakże Pan w Swoim gniewie zamroczył córę Cyonu. Z niebios strącił na ziemię wspaniałość Israela; w dzień Swojego gniewu nie pamiętał o podnóżku Swoich stóp.”

Nowa Biblia Gdańska: Treny 2,1

Porównanie wersetów
American Standard Version - 1 List do Koryntian 14,37

American Standard Version

If any man thinketh himself to be a prophet, or spiritual, let him take knowledge of the things which I write unto you, that they are the commandment of the Lord.
1 List do Koryntian 14,37

Biblia Brzeska

Jesliże kto zda się być prorokiem, abo duchownym, niech uzna ty rzeczy, które wam piszę być Pańskim rozkazaniem.
1 List św. Pawła do Koryntian 14,37

Biblia Gdańska

Izali kto zda się być prorokiem albo duchownym, niech uzna, iż te rzeczy, które wam piszę, są Pańskiem rozkazaniem.
1 Koryntów 14,37

Biblia Tysiąclecia

Jeżeli komuś wydaje się, że jest prorokiem albo że posiada duchowe dary, niech zrozumie, że to, co wam piszę, jest nakazem Pańskim.
1 List do Koryntian 14,37

Biblia Warszawska

Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem albo że ma dary Ducha, niech uzna, że to, co wam piszę, jest przykazaniem Pańskim;
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 14,37

Biblia Jakuba Wujka

Jeśli kto zda się być prorokiem abo duchownym, niech pozna, iż co wam piszę, są Pańskie rozkazania.
1 List do Koryntian 14,37

Nowa Biblia Gdańska

Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem lub duchowym, niech uznaje, że to, co wam piszę, jest poleceniem Pana.
Pierwszy list do Koryntian 14,37

Biblia Przekład Toruński

Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem lub człowiekiem duchowym, niech poznaje dokładnie, że to, co wam piszę, są to polecenia Pana.
1 List do Koryntian 14,37

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jeśli ktoś uważa się za proroka albo człowieka duchowego, niech uzna, że to, co wam piszę, jest nakazem Pana.
I List do Koryntian 14,37

Clementine Vulgate

Si quis videtur propheta esse, aut spiritualis, cognoscat qu scribo vobis, quia Domini sunt mandata.
1 List do Koryntian 14,37

King James Version

If any man think himself to be a prophet, or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord.
1 List do Koryntian 14,37

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ει τις δοκει προφητης ειναι η πνευματικος επιγινωσκετω α γραφω υμιν οτι του κυριου εισιν εντολαι
1 List do Koryntian 14,37

Young's Literal Translation

if any one doth think to be a prophet, or spiritual, let him acknowledge the things that I write to you -- that of the Lord they are commands;
1 List do Koryntian 14,37

World English Bible

If any man thinks himself to be a prophet, or spiritual, let him recognize the things which I write to you, that they are the commandment of the Lord.
1 List do Koryntian 14,37

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić