„Z synów Bebajowych Zachariasz, syn Bebajów, a z nim ośm a dwadzieścia mężów.”

Biblia Brzeska: Księga Ezdrasza 8,11

Porównanie wersetów
American Standard Version - 1 List do Koryntian 14,33

American Standard Version

for God is not [a God] of confusion, but of peace. As in all the churches of the saints,
1 List do Koryntian 14,33

Biblia Brzeska

Abowiemci Bóg nie jest Bogiem zamieszania, ale pokoju, jako we wszytkich zborzech świętych.
1 List św. Pawła do Koryntian 14,33

Biblia Gdańska

Albowiem Bóg nie jest powodem nieporządku, ale pokoju, jako i we wszystkich zborach świętych.
1 Koryntów 14,33

Biblia Tysiąclecia

Bóg bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju. Tak jak to jest we wszystkich zgromadzeniach świętych,
1 List do Koryntian 14,33

Biblia Warszawska

Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Jak we wszystkich zborach świętych
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 14,33

Biblia Jakuba Wujka

abowiem Bóg nie jest rozterki, ale pokoju. Jakoż też we wszytkich kościelech świętych nauczam,
1 List do Koryntian 14,33

Nowa Biblia Gdańska

Bo Bóg nie jest Bogiem nieładu, ale pokoju; podobnie jak we wszystkich świętych zgromadzeniach wybranych.
Pierwszy list do Koryntian 14,33

Biblia Przekład Toruński

Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Jak we wszystkich zborach świętych,
1 List do Koryntian 14,33

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Bóg bowiem nie jest Bogiem nieładu, lecz pokoju, jak we wszystkich kościołach świętych.
I List do Koryntian 14,33

Clementine Vulgate

Non enim est dissensionis Deus, sed pacis : sicut et in omnibus ecclesiis sanctorum doceo.
1 List do Koryntian 14,33

King James Version

For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints.
1 List do Koryntian 14,33

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ου γαρ εστιν ακαταστασιας ο θεος αλλ ειρηνης ως εν πασαις ταις εκκλησιαις των αγιων
1 List do Koryntian 14,33

Young's Literal Translation

for God is not [a God] of tumult, but of peace, as in all the assemblies of the saints.
1 List do Koryntian 14,33

World English Bible

for God is not a God of confusion, but of peace. As in all the assemblies of the saints,
1 List do Koryntian 14,33

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić