„I chociaż hardość Israela świadczyła przeciwko niemu, to jednak nie nawrócili się do WIEKUISTEGO, swojego Boga, oraz Go nie szukali.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Ozeasza 7,10

Porównanie wersetów
American Standard Version - 1 List do Koryntian 14,20

American Standard Version

Brethren, be not children in mind: yet in malice be ye babes, but in mind be men.
1 List do Koryntian 14,20

Biblia Brzeska

Bracia! Nie bądźcie dziećmi w rozumieniu, ale bądźcie dziećmi złością i rozumem doskonali.
1 List św. Pawła do Koryntian 14,20

Biblia Gdańska

Bracia! nie bądźcie dziećmi wyrozumieniem, ale bądźcie dziećmi złością, a wyrozumieniem dorosłymi bądźcie.
1 Koryntów 14,20

Biblia Tysiąclecia

Bracia, nie bądźcie dziećmi w swoim myśleniu, lecz bądźcie jak niemowlęta, gdy chodzi o rzeczy złe. W myślach waszych bądźcie dojrzali!
1 List do Koryntian 14,20

Biblia Warszawska

Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 14,20

Biblia Jakuba Wujka

Bracia, nie zstawajcie się dziećmi rozumem, ale bądźcie dziećmi złością, a rozumem doskonałymi bądźcie.
1 List do Koryntian 14,20

Nowa Biblia Gdańska

Bracia, nie stawajcie się dziećmi umysłem, lecz bądźcie dziecinni w występku; zaś rozumem stawajcie się dorosłymi.
Pierwszy list do Koryntian 14,20

Biblia Przekład Toruński

Bracia! Nie stawajcie się dziećmi w myśleniu, ale bądźcie niemowlętami w tym co złe; a w myśleniu stawajcie się dojrzali.
1 List do Koryntian 14,20

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Bracia, nie bądźcie dziećmi w rozumieniu, ale bądźcie dziećmi w złośliwości, a w rozumieniu bądźcie dojrzali.
I List do Koryntian 14,20

Clementine Vulgate

Fratres, nolite pueri effici sensibus, sed malitia parvuli estote : sensibus autem perfecti estote.
1 List do Koryntian 14,20

King James Version

Brethren, be not children in understanding: howbeit in malice be ye children, but in understanding be men.
1 List do Koryntian 14,20

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αδελφοι μη παιδια γινεσθε ταις φρεσιν αλλα τη κακια νηπιαζετε ταις δε φρεσιν τελειοι γινεσθε
1 List do Koryntian 14,20

Young's Literal Translation

Brethren, become not children in the understanding, but in the evil be ye babes, and in the understanding become ye perfect;
1 List do Koryntian 14,20

World English Bible

Brothers, don't be children in mind, yet in malice be babies, but in mind be men.
1 List do Koryntian 14,20

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić