„W drugim roku króla Dariusza, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tego miesiąca, słowo PANA doszło przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do Jozuego, syna Josadaka, najwyższego kapłana, mówiące:”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Aggeusza 1,1

Porównanie wersetów
American Standard Version - 1 List do Koryntian 14,2

American Standard Version

For he that speaketh in a tongue speaketh not unto men, but unto God; for no man understandeth; but in the spirit he speaketh mysteries.
1 List do Koryntian 14,2

Biblia Brzeska

Abowiem który mówi języki obcymi, nie ludziam mówi, ale Bogu; bo go żaden nie słyszy, a on duchem mówi tajemnice.
1 List św. Pawła do Koryntian 14,2

Biblia Gdańska (1632)

Albowiem kto mówi językiem obcym, nie ludziom mówi, ale Bogu; bo żaden nie słucha, lecz on duchem mówi tajemnice.
1 Koryntów 14,2

Biblia Gdańska (1881)

Albowiem kto mówi językiem obcym, nie ludziom mówi, ale Bogu; bo żaden nie słucha, lecz on duchem mówi tajemnice.
1 Koryntów 14,2

Biblia Tysiąclecia

Ten bowiem, kto mówi językiem, nie ludziom mówi, lecz Bogu. Nikt go nie słyszy, a on pod wpływem Ducha mówi rzeczy tajemne.
1 List do Koryntian 14,2

Biblia Warszawska

Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga; nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy Ducha rzeczy tajemne wygłasza.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 14,2

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem kto mówi językiem, nie ludziom mówi, ale Bogu: bo żaden nie słucha, lecz duchem mówi tajemnice.
1 List do Koryntian 14,2

Nowa Biblia Gdańska

Gdyż kto mówi językiem, nie mówi ludziom, lecz Bogu; nikt bowiem nie pojmuje, a on Duchem mówi tajemnice.
Pierwszy list do Koryntian 14,2

Biblia Przekład Toruński

Albowiem kto mówi innym językiem, nie ludziom mówi, lecz Bogu; nikt go bowiem nie słucha, a on w duchu mówi tajemnice.
1 List do Koryntian 14,2

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ten bowiem, kto mówi obcym językiem, nie mówi ludziom, ale Bogu, bo nikt go nie rozumie. On zaś w duchu mówi tajemnice.
I List do Koryntian 14,2

Clementine Vulgate

Qui enim loquitur lingua, non hominibus loquitur, sed Deo : nemo enim audit. Spiritu autem loquitur mysteria.
1 List do Koryntian 14,2

King James Version

For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God: for no man understandeth him; howbeit in the spirit he speaketh mysteries.
1 List do Koryntian 14,2

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο γαρ λαλων γλωσση ουκ ανθρωποις λαλει αλλα τω θεω ουδεις γαρ ακουει πνευματι δε λαλει μυστηρια
1 List do Koryntian 14,2

Young's Literal Translation

for he who is speaking in an [unknown] tongue -- to men he doth not speak, but to God, for no one doth hearken, and in spirit he doth speak secrets;
1 List do Koryntian 14,2

World English Bible

For he who speaks in another language speaks not to men, but to God; for no one understands; but in the spirit he speaks mysteries.
1 List do Koryntian 14,2

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić