„Pan zastępów tak mówi: Obaczcie pilnie drogi wasze.”

Biblia Brzeska: Księga Aggeusza 1,7

Porównanie wersetów
American Standard Version - 1 List do Koryntian 14,13

American Standard Version

Wherefore let him that speaketh in a tongue pray that he may interpret.
1 List do Koryntian 14,13

Biblia Brzeska

Dla tego kto mówi językiem obcym, niech prosi, aby mógł wykładać.
1 List św. Pawła do Koryntian 14,13

Biblia Gdańska

Dlatego kto mówi obcym językiem, niech się modli, aby mógł tłumaczyć.
1 Koryntów 14,13

Biblia Tysiąclecia

Jeśli więc ktoś korzysta z daru języków, niech się modli, aby potrafił to wytłumaczyć.
1 List do Koryntian 14,13

Biblia Warszawska

Dlatego ten, kto mówi językami, niechaj się modli o dar wykładania ich.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 14,13

Biblia Jakuba Wujka

A dlatego kto mówi językiem, niech się modli, aby wykładał.
1 List do Koryntian 14,13

Nowa Biblia Gdańska

Dlatego kto mówi językiem - niech się modli, aby mógł także tłumaczyć.
Pierwszy list do Koryntian 14,13

Biblia Przekład Toruński

Dlatego ten, kto mówi innym językiem, niech się modli, aby mógł tłumaczyć.
1 List do Koryntian 14,13

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dlatego ten, kto mówi obcym językiem, niech się modli, aby mógł tłumaczyć.
I List do Koryntian 14,13

Clementine Vulgate

Et ideo qui loquitur lingua, oret ut interpretetur.
1 List do Koryntian 14,13

King James Version

Wherefore let him that speaketh in an unknown tongue pray that he may interpret.
1 List do Koryntian 14,13

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

διοπερ ο λαλων γλωσση προσευχεσθω ινα διερμηνευη
1 List do Koryntian 14,13

Young's Literal Translation

wherefore he who is speaking in an [unknown] tongue -- let him pray that he may interpret;
1 List do Koryntian 14,13

World English Bible

Therefore let him who speaks in another language pray that he may interpret.
1 List do Koryntian 14,13

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić