„Czemu? Iż was nie miłuję? Bóg wie.”

Biblia Jakuba Wujka: 2 List do Koryntian 11,11

Porównanie wersetów
American Standard Version - 1 List do Koryntian 14,11

American Standard Version

If then I know not the meaning of the voice, I shall be to him that speaketh a barbarian, and he that speaketh will be a barbarian unto me.
1 List do Koryntian 14,11

Biblia Brzeska

Jeslibych tedy nie wiedział, co znaczy głos, będę obcego języka człowiekiem; a ten, który mówi, będzie też u mnie obcego języka człowiekiem.
1 List św. Pawła do Koryntian 14,11

Biblia Gdańska (1632)

Jeźlibym tedy nie znał mocy głosu, będę temu, który mówi, cudzoziemcem; a ten, co mówi, będzie mi także cudzoziemcem.
1 Koryntów 14,11

Biblia Gdańska (1881)

Jeźlibym tedy nie znał mocy głosu, będę temu, który mówi, cudzoziemcem; a ten, co mówi, będzie mi także cudzoziemcem.
1 Koryntów 14,11

Biblia Tysiąclecia

Jeżeli jednak nie będę rozumiał, co jakiś dźwięk znaczy, będę barbarzyńcą dla przemawiającego, a przemawiający barbarzyńcą dla mnie.
1 List do Koryntian 14,11

Biblia Warszawska

Gdybym tedy nie znał znaczenia dźwięków, byłbym dla tego, kto mówi, cudzoziemcem, a ten, co mówi, byłby dla mnie cudzoziemcem.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 14,11

Biblia Jakuba Wujka

Jeślibych tedy nie wiedział, co znaczy głos, będę temu, któremu mówię, barbarzynem, a który mówi mnie, barbarzynem.
1 List do Koryntian 14,11

Nowa Biblia Gdańska

Zatem jeśli nie znam znaczenia głosu, będę dla mówiącego cudzoziemcem, oraz Ten, który we mnie mówi - cudzoziemcem.
Pierwszy list do Koryntian 14,11

Biblia Przekład Toruński

Jeślibym nie znał znaczenia słów będę dla tego, do którego mówię, cudzoziemcem; a ten, który do mnie mówi, będzie dla mnie cudzoziemcem.
1 List do Koryntian 14,11

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jeśli więc nie będę rozumiał znaczenia głosu, będę cudzoziemcem dla tego, kto mówi, a ten, kto mówi, będzie cudzoziemcem dla mnie.
I List do Koryntian 14,11

Clementine Vulgate

Si ergo nesciero virtutem vocis, ero ei, cui loquor, barbarus : et qui loquitur, mihi barbarus.
1 List do Koryntian 14,11

King James Version

Therefore if I know not the meaning of the voice, I shall be unto him that speaketh a barbarian, and he that speaketh shall be a barbarian unto me.
1 List do Koryntian 14,11

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εαν ουν μη ειδω την δυναμιν της φωνης εσομαι τω λαλουντι βαρβαρος και ο λαλων εν εμοι βαρβαρος
1 List do Koryntian 14,11

Young's Literal Translation

if, then, I do not know the power of the voice, I shall be to him who is speaking a foreigner, and he who is speaking, is to me a foreigner;
1 List do Koryntian 14,11

World English Bible

If then I don't know the meaning of the voice, I would be to him who speaks a foreigner, and he who speaks will be a foreigner to me.
1 List do Koryntian 14,11

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić