„Tedy uciekł Adad sam, i niektórzy mężowie Edomscy z sług ojca jego z nim, aby szli do Egiptu; a Adad był chłopcem nie wielkim.”

Biblia Gdańska (1632): 1 Królewska 11,17

Porównanie wersetów
American Standard Version - 1 Księga Kronik 26,1

American Standard Version

For the courses of the doorkeepers: of the Korahites, Meshelemiah the son of Kore, of the sons of Asaph.
1 Księga Kronik 26,1

Biblia Brzeska

Odźwierni zasię tak są rozdzieleni z Korytów: Mesellemiasz, syn Korego, z synów Asafowych.
1 Księga Kronik 26,1

Biblia Gdańska (1632)

Roździały zaś odźwiernych były z Korejczyków: Meselemijasz, syn Korego, z synów Asafowych.
1 Kronik 26,1

Biblia Gdańska (1881)

Roździały zaś odźwiernych były z Korejczyków: Meselemijasz, syn Korego, z synów Asafowych.
1 Kronik 26,1

Biblia Tysiąclecia

O zmianach odźwiernych: Z Korachitów był Meszelemiasz, syn Koracha, z synów Ebiasafa.
1 Księga Kronik 26,1

Biblia Warszawska

Co dotyczy grup odźwiernych, to: do Korachitów należał Meszelemiasz, syn Korego, z potomków Abiasafa;
I Księga Kronik 26,1

Biblia Jakuba Wujka

A rozdziały wrotnych: z Koritów Meselimia, syn Kore, z synów Asaf.
1 Księga Kronik 26,1

Nowa Biblia Gdańska

Oddziały odźwiernych stanowili Korachici: Meszelemiasz, syn Korego, z synów Asafa;
1 Kronik 26,1

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Co do zmiany odźwiernych: z Korachitów był Meszelemiasz, syn Koracha, z synów Asafa.
I Księga Kronik 26,1

Clementine Vulgate

Divisiones autem janitorum : de Coritis Meselemia, filius Core, de filiis Asaph.
1 Księga Kronik 26,1

King James Version

Concerning the divisions of the porters: Of the Korhites was Meshelemiah the son of Kore, of the sons of Asaph.
1 Księga Kronik 26,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

For the courses of the gatekeepers: of the Korhites [is] Meshelemiah son of Kore, of the sons of Asaph;
1 Księga Kronik 26,1

World English Bible

For the courses of the doorkeepers: of the Korahites, Meshelemiah the son of Kore, of the sons of Asaph.
1 Księga Kronik 26,1

Westminster Leningrad Codex

לְמַחְלְקֹות לְשֹׁעֲרִים לַקָּרְחִים מְשֶׁלֶמְיָהוּ בֶן־קֹרֵא מִן־בְּנֵי אָסָף׃
1 Księga Kronik 26,1
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić