„Aleśmy odrzucili precz pokrywania nieprzystojne, nie postępując w przewrotności, ani fałszując słowa Bożego, ale okazaniem prawdy zalecając się u wszelkiego sumnienia ludzi przed Bogiem.”

Biblia Brzeska: 2 List św. Pawła do Koryntian 4,2

Porównanie wersetów
American Standard Version - 1 Księga Kronik 25,1

American Standard Version

Moreover David and the captains of the host set apart for the service certain of the sons of Asaph, and of Heman, and of Jeduthun, who should prophesy with harps, with psalteries, and with cymbals: and the number of them that did the work according to their service was:
1 Księga Kronik 25,1

Biblia Brzeska

Przytym Dawid i hetmani odłączyli syny Asafa, Hemana i Jedytuna na posługowanie, którzy proroctwa grali na skrzypicach, na harfach i na cymbalech, których mężów była pewna liczba, a każdy urzędu swego pilnował.
1 Księga Kronik 25,1

Biblia Gdańska

I odłączył Dawid i hetmani wojska na posługiwanie synów Asafowych i Hemanowych, i Jedytunowych, którzy prorokowali przy cytrach, i przy harfach, i przy cymbałach. A była liczba ich, to jest mążów pracujących w usłudze swej:
1 Kronik 25,1

Biblia Tysiąclecia

Dawid wraz z dowódcami wojska przydzielił na służbę [Bożą] tych spośród synów Asafa, Hemana i Jedutuna, którzy prorokowali dźwiękiem harf, cytr i cymbałów. A liczba pracowników w tej służbie była:
1 Księga Kronik 25,1

Biblia Warszawska

Następnie Dawid i dowódcy wojska wyodrębnili synów Asafa, Hemana i Jedutuna, ludzi natchnionych, do służby przez grę na lutniach, cytrach i cymbałach; liczba zaś wykonujących czynności tej ich służby obejmowała:
I Księga Kronik 25,1

Biblia Jakuba Wujka

Dawid tedy i urzędnicy wojenni odłączyli na posługowanie syny Asaf i Heman, i Iditun, którzy by prorokowali na cytrach i na arfach, i na cymbalech, według liczby swojej poruczonemu sobie urzędowi służąc.
1 Księga Kronik 25,1

Nowa Biblia Gdańska

A Dawid wraz z dowódcami wojska odłączył do posługiwania synów Asafa, Hemana i Jedutuna, którzy prorokowali przy cytrach, przy harfach, i przy cymbałach. A ich liczba, to jest mężów pracujących w swej usłudze, była:
1 Kronik 25,1

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dawid wraz z dowódcami wojska przydzielił do służby synów Asafa, Hemana i Jedutuna, którzy mieli prorokować przy harfach, cytrach i cymbałach. A oto liczba pełniących tę służbę:
I Księga Kronik 25,1

Clementine Vulgate

Igitur David et magistratus exercitus segregaverunt in ministerium filios Asaph, et Heman, et Idithun, qui prophetarent in citharis, et psalteriis, et cymbalis secundum numerum suum, dedicato sibi officio servientes.
1 Księga Kronik 25,1

King James Version

Moreover David and the captains of the host separated to the service of the sons of Asaph, and of Heman, and of Jeduthun, who should prophesy with harps, with psalteries, and with cymbals: and the number of the workmen according to their service was:
1 Księga Kronik 25,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And David and the heads of the host separate for service, of the sons of Asaph, and Heman, and Jeduthun, who are prophesying with harps, with psalteries, and with cymbals, and the number of the workmen is according to their service.
1 Księga Kronik 25,1

World English Bible

Moreover David and the captains of the host set apart for the service certain of the sons of Asaph, and of Heman, and of Jeduthun, who should prophesy with harps, with psalteries, and with cymbals: and the number of those who did the work according to their service was:
1 Księga Kronik 25,1

Westminster Leningrad Codex

וַיַּבְדֵּל דָּוִיד וְשָׂרֵי הַצָּבָא לַעֲבֹדָה לִבְנֵי אָסָף וְהֵימָן וִידוּתוּן [הַנְּבִּיאִים כ] (הַנִּבְּאִים ק) בְּכִנֹּרֹות בִּנְבָלִים וּבִמְצִלְתָּיִם וַיְהִי מִסְפָּרָם אַנְשֵׁי מְלָאכָה לַעֲבֹדָתָם׃
1 Księga Kronik 25,1
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić