Biblia Warszawska Audio
Księga Estery

Rozdział 1
Biblia Warszawska została udostępniona dzięki życzliwości Pastora Mariana Biernackiego z Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE w Gdańsku.
Warto odwiedzić