Nowa Biblia Gdańska Audio
Trzeci list spisany przez Jana

Rozdział 1
Nowa Biblia Gdańska prawa autorskie - © Copyright Śląskie Towarzystwo Biblijne.
Nagrania pochodzą ze strony: biblest.com.pl
Warto odwiedzić