King James Version Audio
Pieśń Salomona
Oryginalna nazwa księgi: Song of Solomon

Rozdział 1
Warto odwiedzić