King James Version Audio
Lamentacje
Oryginalna nazwa księgi: Lamentations

Rozdział 1
Warto odwiedzić