King James Version Audio
Księga Ozeasza
Oryginalna nazwa księgi: Hosea

Rozdział 1
Warto odwiedzić