King James Version Audio
Księga Nehemiasza
Oryginalna nazwa księgi: Nehemiah

Rozdział 1
Warto odwiedzić