King James Version Audio
Księga Malachiasza
Oryginalna nazwa księgi: Malachi

Rozdział 1
Warto odwiedzić